Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar
16. YÜZYILDA AVRUPA
- Kanuni, babası Yavuz'un ölümünden sonra 1520 yılında tahta geçti.
- Babasından siyasi, ekonomik ve askeri açıdan çok güçlü bir devlet devralmıştı.
- Avrupa devletleri, coğrafi keşifler ve Rönesans'ın etkisiyle kalkınma çabaları içindeydi.
- Reform hareketlerinin etkisiyle dini ve siyasi karışıklıklar da yaşanıyordu.
- Roma-Germen imparatoru Şarlken, Almanya, Avusturya, Macaristan, Hollanda ve İspanya ile akrabalık bağları kurarak, Avrupa'nın en güçlü devletine sahipti.
- İngiltere ve Fransa Yüzyıl Savaşları sebebiyle güç kaybetmişlerdi.
- Şarlken, Fransa ve Balkanlar üzerinde hakimiyet kurma mücadelesine girmişti.
- Venediklilerle işbirliği yaparak Akdeniz ve Afrika kıyılarında güçlü bir donanma oluşturdu.
- Osmanlı Devleti'ne karşı İran'la ittifak yaptı.
- Dönemin güçlü devletlerinden olan Portek... (Devam)
Kategori: Tarih 10. Sınıf   Tarih: 02 Ocak 2015   Yorum yok
© 2015 Tarih Sitesi
Coğrafya