1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.
2.NATO kuruldu.
3.Balkan Paktı kuruldu.
4.Bağdat Paktı kuruldu.


Birleşmiş Milletler

BM Teşkilatı’nın Yapısı ve Özel­likleri:

1.Genel Kurul: Teşkilattaki devletlerin üyeleri bu kuruldadır.
2.Güvenlik Konseyi: 15 üyesi vardır. Bu üyeler­den ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya veto hakkına sahiptir.
3.Ekonomik ve Sosyal Konsey: Savaşlara sebep olabilecek sosyal ve ekonomik faktörleri ortadan kaldırmaya çalışır.
4.Vesayet Konseyi: Kendi kendini idare edemeye­cek devletleri idare etmek için kurulan bu birim günümüzde önemini kaybetmiştir.
5.Milletlerarası Adalet Divanı: BM’nin yargı organıdır.
6.Sekreterlik: Personelden oluşur.

Not: Türkiye de BM’nin kurucularındandır.


Nato ve Özellikleri

1.Brüksel merkez olmak üzere 1948’de kuruldu.
2.Uluslararası barışın korunması ve komünizme karşı korunum amaçlandı.
3.ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, Danimarka, İzlanda, İtalya, Nor­veç, Portekiz, Yunanistan, Almanya, İspanya ve Türkiye teşkilatın üyesidir.

Açıklama:
Kore Savaşına asker göndermesi Tür­kiye’nin NATO’ya girmesinde etkili oldu (1952).

 

Varşova Paktı


Rusya’nın öncülüğünde Avrupa’nın sosyalist ülkelerinin bir araya gelmesi ile kuruldu. Komünizm’in önemini kaybetmesi ile teşkilat dağıldı.


Balkan Paktı (1954)

Kuruluş Sebebi:
SSCB’nin Balkanlar’a yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan

Açıklama:
Yugoslavya’nın SSCB’ye yaklaşması ve Kıbrıs Mesel si’nden dolayı pakt kurulduğu yıl dağıldı.


Bağdat Paktı (1955)

Kuruluş Sebebi:
SSCB’nin Orta Doğu’ya yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:
Türkiye, Pakistan, İran ve Irak

1958’de Irak pakttan ayrılınca; paktı İngiltere dıştan desteklemeye başladı ki paktın bu haline CENTO denilir.

 

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi