OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ

- Şah İsmail, 1502’de Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Safevi Devleti’ni kurmuştu.

- Devlet, Şiî mezhebine bağlıydı.

- Şah İsmail, Anadolu’ya gönderdiği adamlar ile Şiîliği yaymak ve Anadolu’da Osmanlı hâkimiyetini yıkmak için isyanlar çıkartmaktaydı. Bu isyanlardan İahkulu İsyanı uzun süre bastırılamamıştır (1511).

- Şahkulu İsyanı’nı bastırmada II. Bayezit’in yetersizliği ortaya çıkmış, bu da taht değişikliğine zemin hazırlamıştır.

- II. Bayezit, tahtı büyük oğlu Ahmet’e bırkmak istediyse de, yeniçerilerin baskısı sonucu padişahlığı, Yavuz Sultan Selim’e devretmek zorunda kaldı.

- Taht mücadelesinin bitmemesi üzerine kardeşleri Korkut ve Ahmet öldürüldüler.

 

Çaldıran Savaşı

- Şah İsmail’in Anadolu’da Şiiliği yayması ve isyanlar çıkartması karşısında İran üzerine bir sefer düzenleyen Yavuz, Çaldıran’da teknik üstünlüğünün de etkisiyle büyük bir zafer kazanmıştır (1514).

 

Sonuçları

- Şah İsmail ailesini ve hazinesini bırakarak canını zor kurtarmıştır.

- Belli bir süre için Safevi tehdidi ve Şii tehlikesi önlenmiştir.

- 1515 Turandağ Savaşı’yla Dulkadiroğulları’na son verilmiştir.

- Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.

- Memlûklerle sınır komşusu olunmuştur.

 

OSMANLI-MEMLUK İLİŞKİLERİ

 

İlişkilerin Bozulma Sebepleri

- Fatih zamanından beri devam eden Hicaz suyolları sorunu

 

Osmanlı-Memlûk Savaşları (1516-1517) Sebepleri

 

- Memlûkler’in Safeviler ile işbirliği yapması

- Ramazanoğulları üzerinde Hâkimiyet mücadelesi

- Yavuz’un İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi

- Baharat yolunu ele geçirmek istemesi

 

Sonuçları

- 1516 Mercidabık Savaşı’nda Kansu Gavri mağlup edilerek Suriye, Filistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşı’nda Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir.

- Memlûklüler yıkılmıştır.

- Halifelik Osmanlılar’a geçmiştir.

- Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur.

- Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur.

- Baharat yolu Osmanlıların eline geçmiştir.

- Abbâsi halifesi ve kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiş ve İstanbul’a getirilmiştir.

- İslam dünyasında birlik sağlanmıştır.

- Venedikliler, Kıbrıs için Memlûkler’e ödediği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlamışlardır.

- Kıbrıs, Girit ve Rodos hariç Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine geçti.

 

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi