Neoklasik dönemin sanat anlayışı, antik dönem sanatına dayanmaktadır. Bu dönemde Roma sanatının temel özellikleri yeniden ele alınmıştır. Dönem içinde Eski Roma eserleri incelenmiş, özellikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.

Neoklasik sanat, Barok sanata bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Barok sanat eserlerinde özellikle dinsel konulara, dinin övülmesine önem verilmekteydi. Dinin baskısından sıkılan insanlar Neoklasik sanatta bu anlayışı değiştirmiştir. Bu sanat akımının ortaya çıkmasında düşünürlerin etkisi büyük olmuştur.

Barok sanatta görülen aşırı süslemeden kaçan sanatçılar Roma eserlerinde olduğu gibi sade (daha az süslenmiş) eserler yapmışlardır.

 

Mimari:

Neoklasik akım ilkönce mimarlıkta görülür. En önemli mimarı Palladio’dur.

Bu akımın oluşması sırasında mimarlar Eski Roma yapılarını taklit etmişlerdir. Sütun, sütun başlığı, alınlık gibi Roma mimari unsurları tekrar yapılmaya başlamıştır. Binaların ön yüzünde iki sıra sütun kullanılmaktadır. Mimarlar, yapıların özellikle sade (daha az süslenmiş), düzenli, ölçülü olmasına dikkat etmişlerdir.

 

Heykel:

Bu akımın etkisi altında yapılan heykellerde Yunan ve Roma heykellerinin taklit edildiği görülür. Yapılan figürler duruş, vücut şekli, hareket açısından antik heykellerle çok benzerdir.

Heykeltıraşlar eserlerini yaparken ideal güzelliğe, oran ve dengeye önem vermişlerdir. Heykeller sakin, durgun haldedir; herhangi bir duygu veya heyecanı göstermemektedir. Vücudun hareketindeki oran, ölçü ve güzellik Neoklasik dönem heykeltıraşı için önemlidir.

 

Resim:

Neoklasik akımın özellikle resim sanatında çok önemli örnekleri vardır. Dönemin en önemli ressamı Jacques- Louis David’dir. 

Daha önceki dönemlerin eserlerinde, sanatçılar konu olarak genellikle dinsel veya mitolojik konuların resmini yapmışlardır. Bu dönemde ise dinin baskısından sıkılan ressamlar, buna karşı çıkmış ve farklı konuların resmini yapmışlardır.

Ressamlar, eserlerinde kendi politik düşüncelerini de yansıtmışlardır. Eserlerin konularında özgürlük, vatanseverlik, vatana bağlılık, cesaret görülür. Resimlerde anlatılan konu, insanların vücut hareketleri ile vurgulanmıştır. Süsleme az yapılmıştır.

Önceki
Önceki Konu:
Barok Sanatı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi