- İtalya, Avrupa'nın güneyinde, Alp Dağlarından Akdeniz'e uzanan bir yarımadadır.Roma uygarlığının oluşmasında İtaliklerin, Etrüsklerin ve devleti kuran Lâtinlerin önemli katkıları olmuştur.
- Roma, M.Ö 753 yılında Romulus tarafından bir şehir devleti olarak kurulmuştur.
- Roma'nın siyâsi tarihi; • Krallık Dönemi • Cumhuriyet Dönemi • imparatorluk Dönemi olarak üç döneme ayrılır. Krallık Dönemi (MÖ 735 - MÖ 510)
- Roma, MÖ 510 yılına kadar krallıkla yönetilmiştir.
- Ülkeyi yöneten kral, ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, kuria (halk meclisi) tarafından seçilmiştir.
- Kral, senatoya (asiller meclisi) karşı sorumludur.

Cumhuriyet Dönemi (MÖ 510 - MÖ 27)

- MÖ 510 yılında krallık yönetimine son verilerek, Cumhuriyet yönetimine geçilmiştir.
- Devlet, konsül denilen iki yüksek memur tarafından yönetilmiştir.
- Konsüller, bir yıllık süreyle seçilirlerdi.
- Konsüller, birbirlerine ve senatoya karşı sorumluydular. Konsüllerin görevleri; - Orduya komuta etmek, - Senatoyu toplantıya çağırmak, - Vergilerin toplanmasını sağlamaktı.

İmparatorluk Dönemi (MÖ 27 - MÖ 395)

- Roma, Jül Sezar ve evlatlığı Oktavyanus (Augustus) ile birlikte imparatorluk dönemine girdi.
- Ama zamanla içte yaşanan karışıklıklar ve dış saldırılar ülkeyi güç duruma soktu.
- Roma, 395'te Batı ve Doğu Roma olarak ikiye ayrıldı.Batı Roma 476'da, Doğu Roma (Bizans) imparatorluğu 1453'te yıkıldı.Romalılar döneminde Anadolu'da Antakya, İzmit, İznik, İstanbul gibi kentler büyüdü.
- Anadolu'da nüfus arttı, ticaret gelişti. Kentlerde büyük binalar, stadyumlar, tiyatrolar, hamamlar ve büyük kütüphaneler yapıldı.


Roma İmparatorluğu'nun Parçalanma Sebepleri

1. Kavimler Göçü'nün yaşanması.
2. İç karışıklıkların çıkması.
3. Merkezi otoritenin zayıflaması.
4. Savaşların uzun sürmesi.

12 Levha Kanunları

- Roma'da sınıflar arasındaki çatışmaları önlemek amacıyla Eski Yunan kanunlarından faydalanılarak 12 Levha Kanunları yapılmıştır (MÖ 5. YY).
- Roma Hukuku, 2. ve 3. yüzyıllardaki düzenlemelerle oldukça iyi hale getirilmiştir.
- Günümüzde Batı dünyasında uygulanan hukukun temeli, Roma Hukuku'na dayanır.

Roma ve Hristiyanlık

- Roma İmparatorluğu'nda çok tanrılı bir inanış vardı.
- MÖ 1. yüzyılda Filistin'de ortaya çıkan Hıristiyanlık, önceleri yasaklandıysa da 312'de yayınlanan Milano Fermanı'yla serbest bırakılmış, 381'de ise Hıristiyanlık, Roma'nın resmi dini olmuştur.
- Roma ekonomisi, tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıydı.
- Romalılar, Latin alfabesine son şeklini kazandırmışlardır.
- Mısır'dan alınan Güneş yılı takvimini de Miradi takvime dönüştürmüşlerdir.
- Mimari alandan da ilerleyen Romalılar, günümüze pek çok değerli eser bırakmışlardır.

Yapılan Yorumlar

büşra önal
büşra önal07 Şubat 2017

çok güzel bir site elinize kolunuza emeğinize yüreğinize sağlık çok sağolun teşekkürler

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi