1040 yılında Gazneliler'i mağlup ettikleri Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklular bir kurultay topladı ve devletin kuruluşunu ilan etti. Büyük kurultay Merv şehrinde yapıldı. Tuğrul Bey bir kez daha sultan ilan edildi. Nişabur devletin başkenti oldu. Selçuklular büyük zorluklarla devleti kurdular. Bu nedenle onu birlikte yönetmeye ant içtiler. Sonra ülke topraklarını paylaştılar.

Merv merkez olmak üzere Horasan'ın doğusu melik ünvanıyla Çağrı Bey'e verildi.

Musa Yabgu'ya Herat'tan itibaren Afganistan'a kadar ele geçirilecek yerler verildi.

Hanedanın ileri gelenlerinden bir kısmına da bu üç lidere bağlı kalmak şartıyla bazı yerler verildi. Çağrı Bey'in oğlu Kavurt, Kirman'a tayin edildi. Diğer oğlu Alp Sungur Yakuti, İbrahim Yinal ve Kutalmış doğrudan Tuğrul Bey'in hizmetine verildi.

Türk Geleneğine aykırı olarak Çağrı Bey ve Musa Yabgu'da kendi adına hutbe okutmuş ve para bastırmıştır. Merkeziyetçiliğe aykırı bu durum sadece onlar yaşadığı sürece devletin kuruluşundaki çabalarına karşılık olarak verilmiştir.

Kut: Türk devlet geleneğine göre Tanrı tarafından yeryüzünü idare etmekle görevlendirilmiş olan Türk hükümdarlarına verilen ilahi haktır. Kut, hükümdarı kutsal ve nitelikli yapmaz. Çünkü Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılsa da hükümdar töre (kanun) önünde sorumlu ve hesap sorulabilir durumdadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi