(1481 - 1512)

II. Beyazid, savaştan hoşlanmayan, okumaya ve ibadete düşkün bir padişahtır. Kendisine "Sofu Beyazit" de denilir. Devlet işlerine ilgisizliği nedeniyle bu dönemde Osmanlı Devleti'nin genişlemesi durmuştur denilebilir. II. Beyazit zamanı "Yükselme dönemi içerisindeki durgunluk dönemi" olarak adlandırılmıştır.


CEM OLAYI

Askerlerin desteğiyle tahta çıkan Beyazit'e karşı, kadeşi Cem de Bursa'ya gelerek adına hutbe okuttu, para bastırdı. Devletin paylaşılması ve Anadolu'nun kendisine verilmesi isteğini Beyazid kabul etmedi. Beyazit'e karşı yenilen Cem, Mısır'a kaçtı.

Karamanoğulları Çağrısından cesaretlenerek yeniden Anadolu'ya geldiyse de yine yenilerek Rodos Şovalyelerine sığındı. Cem, şövalyelerin desteği ile Rumeli'ye geçerek saltanat mücadelesine devam etmek istiyordu. Beyazit şovalyelere para vererek Cem'in Avrupa'ya götürülmesini sağladı. Rodos Şövalyeleri, taht kavgasından kâr elde etmişlerdir.

Cem yıllarca Avrupa'da şatodan şatoya gezdirildi. Kralların ve Papa'nın kendisinden İslam dünyası ve Osmanlı Devleti aleyhine yararlanmak isteklerine karşı geldi. II. Beyazit, Cem'in yaşamasından kaygı duyduğundan, Papa'ya para vererek Cem'in zehirlenerek öldürülmesini sağladı.


II. BEYAZID DÖNEMİ DIŞ OLAYLARI

Fatih döneminde Hicaz su yolları yüzünden bozulan Memluklarla ilişkiler, daha da gerginleşerek savaşa dönüştü. Çukurova'da yapılan savaşlardan sonuç alınamadı.

Venediklilerle başarılı deniz savaşları yapıldı. Mora yarımadasında bazı kaleler alındı. Boğdan Beyliği üzerine sefer yapılarak Kili ve Akkerman limanları alındı.

Şah İsmail tarafından kışkırtılan şiilerin Antalya'da çıkardığı Şahkulu Ayaklanması güçlükle bastırıldı.


II. BEYAZID'IN TAHTTAN İNDİRİLMESİ

II. Beyazid'in oğulları, babalarının pasif politikasına karşı tahta geçmek için mücadeleye başladılar. En küçükleri olan Selim, Trabzon'da sancakbeyi olduğu için, Şah İsmail tehlikelerine karşı izlenen siyasetin yanlışlığını daha iyi gözlemlemiştir. Böylelikle yeniçerilerin desteğini aldı.

Askerlerin baskısı üzerine tahttan çekilmek zorunda kalan II. Beyazid'in yerine oğlu Selim tahta çıktı (1512).

II. Beyazid, Dimetoka'ya giderken yolda öldü.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi