(1512 - 1520)

Yavuz, kısa süren padişahlığı sırasında, Osmanlı Devleti'ni doğu yönünde genişletme siyaseti izlemiş, çeşitli İslâm toplumlarını imparatorluk sınırları içine katmıştır. Yavuz önce tahtı garantiye almak için kardeşleri Manisa'da sancak beyi olan Korkut ile Amasya'da sancak beyi olan Ahmet'i ortadan kaldırdı.


Çaldıran Seferi (1514)

İran'da Akkoyunlu Devleti'nin yerine Safevi Şahlığı kuruldu (1501). Yavuz, Şah İsmail'in Anadolu'daki şiileri örgütleyerek burayı ele geçirmek ve İpek Yolu'na Ege kıyılarına kadar olan kökünü denetlemek amacıyla izlediği siyasete karşı mücadele etti. Anadolu'daki şii önderlerini öldürterek güvenliği sağladı.

İran üzerine yürüyüşe geçerek Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'i bozguna uğrattı. Tebriz'e giren Yavuz, Doğu Anadolu'yu Osmanlı Devleti'ne kattı. Şafevi Şahlığı geriletildi, fakat Osmanlı tarihi boyunca varlığını korudu. Böylece Anadolu ile Orta Asya Türk dünyasının ilişkisini kopardı ve Türkmen boylarının Anadolu'ya gelişini önledi.

Yavuz, Dulkadiroğulları Beyliği'ne son vererek Güneydoğu Anadolu'yu Osmanlı Topraklarına kattı. Böylece Anadolu Türk birliği kesinleşti.


Mısır Seferi

Yavuz, II. Mehmet ve II. Beyazid dönemlerindeki Memluk gerginliği ile, Doğu Akdeniz egemenliği için Mısır seferine çıktı.

Yavuz, Memluk Sultanı Kansu Gavri'yi Mercidabık Savaşı'nda yenilgiye uğrattı (1516). Suriye ve Doğu Akdeniz kıyıları alındı. Memluk ordusu Kahire yakınlarında Ridaniye Savaşı'nda da bozguna uğratıldı.

Mısır Seferinin Sonuçları

- Memluk Devleti sona erdi.

- Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı.

- Baharat Yolu'nun Akdeniz çıkışları Osmanlı denetimine girildi.

- Halifelik Abbasioğullarından Osmanlı padişahlarına geçti (Memluk sultanları halife ünvanı taşımamıştır).

- Ele geçirilen ganimetlerle hazine zenginleşti.

- Kıbrıs'ı ellerinde bulundurmaları ve Mısır'da bazı ticaret kolaylığı karşılığında Venedikliler Osmanlılara yıllık vergi vermeye başladılar.


Bütün Türk İslâm dünyasını egemenliği altına almak isteyen Yavuz'un ani ölümü, amaçlarını gerçekleştirmesine engel oldu.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi