Sümerler (MÖ 4000 - MÖ 2350)

- Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır. En önemlileri; Ur, Uruk, Lagaş, Kiş'tir.
- Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu olmuşlardır.
- Sümerler, tarihteki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır. Sümerlerde şehir devletlerini Ensi denen rahip krallar yönetmiştir.
- Sümerlerde özgür insanlardan oluşan Aksakallılar meclisi bulunmaktaydı.
- Mezopotamya'daki diğer milletler de Sümerleri örnek almışlardır.
- Urugakina, rahiplerin sömürüsüne karşı tarihin ilk ihtilalini gerçekleştirdi ve bunun sonrasında tarihin ilk yazılı kanunlarını yaptı. Bu kanunlarda özel mülkiyeti koruyucu hükümlere yer verdi.
- Ziggurat adı verilen tapınaklar yaparak, bunları okul, depo ve rasathane olarak kullanmışlardır.
- Sümerlerde eli silah tutan herkes savaşa katılmak zorundaydı. Ordu, yaya ve arabalı birliklerden oluşurdu.
- Savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır.
- Sümerler, öldükten sonra yaşamın devamına inanmadıklarından mezarlara eşya koymamışlardır.
- Sümerlerin başlıca buluşları şunlardır; yazı, tekerlek, çemberin 360° oluşu, tarihteki ilk ay takvimleri, yıldızların burçlara ayrılması.
- Güney Mezopotamya'ya yerleşen Sümerler sulama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı tarıma elverişli hale getirmişlerdir.
- Sümerler, bir süre Akadların egemenliğinde yaşadılar. Egemenliklerini yeniden kazandıkları bir dönemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler.

Akadlar (MÖ 2350 - MÖ 2100)

- Sami kökenli kavimlerdendir.
- Tarihin bilinen ilk düzenli ordusunu kurarak Mezopotamya'da üstünlük sağladılar.
- Mezopotamya dışında toprak kazanarak tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Ancak bu imparatorluk kısa sürede dağıldı. Başlıca nedenleri, merkezi otoritenin tam olarak geliştirilememesi, iç isyanlar ve dış saldırılar.
- İran üzerinden gelen kavimlerin saldırısıyla Akad Devleti yıkıldı.
- Akad dili Mezopotamya'nın yaygın bir kültür dili olmuştur.

Elamlar (MÖ 3000 - MÖ 640)

- İran'ın güney batısı ile Mezopotamya'nın doğusunda kalan dağlık bölgede yaşamışlardır.
- Tarımsal topraklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişlerdir.
- Madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında ilerlemişlerdir.
- Elamlıların egemenliğine Asurlular son vermiştir.

Babilliler (Amurrular) (MÖ 2100 - MÖ 539 )

- Sami kökenli kavimlerdendir.
- En etkili oldukları dönem Hamurrabi dönemidir. Kral Hamurrabi iktidarını kurduğu orduya ve yaptığı yasalara dayandırmıştır. Böylece tarihin bilinen ilk monarşik idaresini kurdu.
- Hamurrabi Mezopotamya'daki yasaları toplayarak konularına göre sistemli hale getirdi. Ayrıca yasalarında kısasa kısas özelliğine yer verdi.
- Hamurrabi'den sonraki süreçte devlet zayıfladı. Hititler bu devlete son verdi.
- Babilliler, Hititlerin yıkılmasından sonra Asur egemenliğine girdiler.
- Medlerle ittifak yaparak Asur Devleti'ni yıktılar. İkinci kez devlet kurdular.
- Mezopotamya'nın en son devleti olan Il. Babil'e Persler son vermiştir.

Asurlular (MÖ 2000 - MÖ 609 )

- Mezopotamya'nın Asur şehrinde yaşamışlardır.
- Hayvancılık ve ticarete önem vermişlerdir. Bu süreçte Anadolu'da koloniler kurmuşlardır.
- Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe'de kurulmuş olan Kaneş idi.
- Kaneş'te yapılan araştırmalar sonucu Anadolu'daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu'ya yazıyı Asurluların getirdiğini göstermiştir.
- Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da kurmuşlardır.
- Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya'da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır.
- Doğu ve Güney Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Filistin'i ve Mezopotamya'yı egemenliklerine almışlardır.
- Med-Babil ittifakı Asur devletine son vermiştir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi