siyasi tarih, oral sander siyasi tarih, Tarıma Dayalı Uygarlıklar Ortadoğunun Üstünlüğü Dönemi ' Göçebeler

2. Göçebeler
İlk uygarlıklar döneminde bu merkez ve çevre yerleşik toplulukların ötesinde, Avrasya'nın step ve yüksekliklerinde davar güdücü göçebe halklar yaşamaktaydı. Bunlar zaman zaman, savaşçı aristokrasiler tarafından yönetilen, çok gevşek bağlarla birbirine bağlanan çeşitli "konfedere" birimler halinde örgütlenmekteydiler. MÖ 2000'lere gelindiğinde, bu göçebeler arasında Grek ve Romalıların ataları ile kendilerine "Aryan" adı verilen Hazar Denizi çevresinde yaşayan kavimler de vardı. Hayvan yetiştiren ve bunların arkasından verimli otlaklara göç eden bu göçebe kavimler, et dışındaki gıda maddeleri açısından büyük ölçüde yerleşik toplulukların ürettiklerine dayanmaktaydılar. Herhangi bir nedenle bu iki tip topluluk arasında değiş tokuş durduğu taktirde, göçebe topluluklar ihtiyaçları olan gıda maddelerini savaşarak zorla elde ediyorlardı.[1]

            Böylece, incelenen dönem boyunca birbirleriyle mücadele eden iki karşıt "kamp" görüyoruz: bir yanda göçebeler (Avrasya'nın step ve dağ insanları) ile savaşçı aristokrasiler ve öte yanda köylüler, zanaatkârlar, krallar, din adamları ve tüccarlar.

            Bu iki "kamp" arasındaki amansız mücadele, hem dönemin ilkel uluslar arası ilişkilerinin ana teması olmuş hem de merkezdeki uygarlığın çevreye doğru yayılmasını sağlamıştır.

            Buraya kadar anlatılanlardan ve ileride de görülecek olanlardan anlaşılacağı gibi, "uygarlık" dediğimiz bütünün doğduğu noktada, yerleşik ve göçebe halklar arasındaki uzun mücadelenin yol açtığı kültürel etkileşim yatmaktadır.

[1]  İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, yer altı zenginlikleri yeterli olmayan ve dönemin uluslar arası ekonomik bunalımı nedeniyle, bunları ticaret yoluyla sağlayamayan Almanya ve Japonya gibi (bugünkü uygarlığa her ikisinin de katkısı vardır) devletlerin saldırgan dış politikaları ile benzerlik ilgi çekicidir.

Not: Bu ilgili makale Oral Sander'in "Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918'e" adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.

Kitabı İmge yayınevinden temin edebilirsiniz.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi