- Uygarlık, Nil deltası ile Nil nehri çevresinde gelişmiştir.
- Mısır uygarlığı daha çok Mısır'da yaşayanlarca geliştirilmiştir.
- Şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulabilmiştir. Bu devlet dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir.
- Devletin başında firavun adı verilen krallar bulunurdu.
- Kuzey Suriye'nin verimli topraklarını almak için Hititliler Kadeş Savaşı'nı yapmışlardır. (M. Ö. 1280) Tarihin ilk büyük meydan savaşı sayılan bu savaşta taraflar birbirlerine kesin üstünlük sağlayamamıştır.
- Daha sonra taraflar Kadeş Antlaşması'nı yapmışlardır. (M. Ö.1295) Bu antlaşma tarihin ilk yazılı antlaşması dır.
- Mısır'da, şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulmuştur. Bu devlet, dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir.
- Mısır'da devletin başında Firavun adı verilen krallar bulunurdu.
- Firavunlar tanrı kraldı. Yetkileri sınırsızdı. Bu nedenle devletin siyasi yapısı teoraktik monarşi idi.
- Ülke yönetiminde firavuna, vezir, asiller, rahipler, askerler ve kâtipler (sırların başı) yardımcı olmuştur.
- Mısır'da yaşayanlar birden çok tanrıya inanmışlardır. En büyük tanrı güneş tanrısı idi. Ölümden sonra hayatın devamına inanmışlardır. Bu inanış şekli mumyacılıkta, eczacılıkta, tıpta, mimaride, resimde ve heykelcilikte önemli gelişmeleri sağlamıştır.
- Firavun IV. Amenofis zamanında "Aton" adı verilen bir din ortaya çıkmıştır. Tek tanrılı bir dine benzeyen bu inanış, isyanlar nedeniyle Mısır'da yaygınlaşmıştır.
- Mısırlılar, hiyeroglif denilen yazının yanı sıra hiyeratik ve demotik denilen yazı türlerini geliştirildi.
- Mısırlılar, Aritmetik'te, Geometri'de ve Astroloji'de önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
- Mısır'da ekonomi tarıma dayanmıştır. Vergiler tarım ürünlerinden oluşmuştur. Köylüler ile köleler, asillerin, rahiplerin ve askerlerin topraklarında çalışmışlardır. Şehirliler ise ticaret ve sanatla uğraşmışlardır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi