- İran tarihinin ilk dönemleri, bilgilerin azlığından aydınlatılamamıştır.
- İran'da kurulan ilk krallıklar Medler ve Persler'dir.
- Medler, MÖ 7. yüzyılda önemli bir haline geldiler. Keyeksar Dönemi'nde bağımsız oldular.
- Persler, uzunca bir süre Medlerin egemenliğinde yaşadılar. Kiyrus önderliğinde Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar (M.Ö. 550).
- Büyük bir imparatorluk kuran Perslere Makedonyalı İskender son vermiştir.
- Persler, mutlakiyetle yönetilmişlerdir.
- Pers kralının yetkileri sınırsızdı.
- Ülke, satraplık denen eyaletlere bölünmüştü.
- Satrap denen yöneticiler, her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde yetersiz bulunanlar görevden alınmış veya cezalandırılmıştır.
- Persler, Zerdüşt dinini benimsemişlerdir. Ateşi kutsal kabul etmişlerdir. Tapınaklarına ateşgede denirdi.
- iyilik tanrısı Ahuramazda (Hürmüz), Kötülük tanrısı Angramanyu (Ehrimen) olarak adlandırılmıştır.
- Pers ordusu, halktan toplanan daimi birliklerdi. Zırhlı olan bu askerler, ok, yay, kama, mızrak ve kalkanla donatılmışlardı.
- Persler döneminde haberleşme, ulaşım ve düzenli bir posta örgütü vardı. Böylece ticaret gelişmiş, Kral Yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurulmuştur.
- Perslerden kalan sanat eserlerinin en önemlileri, krallar için yapılan büyük saraylardır.
- Sanatta Pers üslübunu oluşturmuşlar, kabartmacılığa önem vermişlerdir. Kayaları oyarak mezarlar yapıp süslemişlerdir.

Sonraki
Sonraki Konu:
Hint Uygarlığı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi