Yazı kullanılmaya başladıktan sonra Anadolu’da kurulan ilk büyük devlet Hitit’lerdir. Hitit’ler İ.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya yerleşmişlerdir. O zamana kadar sadece küçük devletler varken ilk defa Hitit’ler bütün Anadolu’yu ele geçirmiş ve büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Hitit’lerin imparatorluğunu bir kral yönetiyordu. Genellikle emirleri tek başına veren kral bazen meclisin emirlerini dinliyordu. Bu meclise Pankuş deniliyordu. Kral hem devleti yönetiyor, hem de orduyu yönetiyordu. Savaşa gittiği zaman devleti karısı (kraliçe) yönetiyordu. Hititlerin Anadolu’ya geldiklerinde küçük topluluklar halindeydiler. Anadolu’nun ortasına geldiklerinde burada kendilerinden önce burada yaşayan Hattiler ile tanışmışlar ve onların kültürlerinden etkilenmişlerdir. İsimlerini Hattilerden alan Hititlerin ilk kralı Hattuşili, Boğazköy’de ilk Hitit başkentini kurmuş ve ona kendi adını vermiştir.

 

Başkent Hattuşaş çok büyük bir kenttir. Kentin etrafında büyük bir duvar (sur) vardır. Duvarın içinde kralın sarayı, tapınaklar ve halkın yaşadığı evler vardır. Hitit’ler bunların hepsini büyük taşlardan yapmışlardır. Büyük taşlarda yapılan duvarlara “kiklop tarzı” denir. Kiklop tarzında yapılan bütün yapılar çok büyük, görkemli ve sağlamdır. Kentin ortasında bulunan sarayı koruyan ikinci bir sur daha vardı. Kentte bunun dışında evler ve tapınaklar vardır. Hitit’lerin bir çok tanrıları vardır. Bu tanrılara ayrı ayrı tapınaklar yapmışlardır.

 

Hitit’ler kabartma ve heykel sanatına büyün önem vermişlerdir. Özellikle kabartmalarda Hitit’li sanatçılar figürleri gözleriyle gördükleri gibi değil, kafalarında düşündükleri gibi yapmışlardır. Bu yüzden genellikle figürler önden değil yandan gösterilmiştir. Hattuşaş’ın kent kapılarında kabartmalar yapılmıştır. Bu kabartmalarda genellikle kral ve tanrı figürleri vardır. En güzel örnekleri Hattuşaş yakınlarındaki Yazılıkaya’da görülür. Burada bir tapınağın duvarları üzerine yapılmış olan kabartmalarda bütün tanrılar birlikte gösterilmiştir. Sırayla yürüyen tanrıların başları yandan, göğüs önden, bacaklar ve ayaklar yandan gösterilmiştir. Üzerlerinde kısa bir pantolon başlarında ise sivri uçlu bir külah vardır. Bazılarında külahların üzerinde boynuzlar görülür. Heykellerin en önünde en büyük tanrı gök tanrısı vardır. O diğerlerinden ayrı bir yerde yüksekte durmaktadır.

 

Hititler Anadolu’da ilk defa yazıyı kullanan devlettir. Yazı ilk defa Mezopotamya’da Sümerler tarafından bulunmuş ve Asurlular tarafından Anadolu'ya getirilmiştir. Hititlerin kullandığı yazı “çivi yazısı”dır. Çiviye benzer çubuklardan oluşan bu yazı şekli özellikle ticaret hayatında ve devlet ile ilgili kayıtlarda kullanılıyordu. Hititler diğer devletlerin krallarına mektuplar göndererek anlaşıyorlardı. Mısırlılar ile Hititler arasında olan büyük bir savaşın sonunda iki devlet bir antlaşma yapmış ve bunu yazmışlardır. Bu antlaşmaya bugün bir “Kadeş Antlaşması” diyoruz. Kadeş Antlaşması tarihte ilk yazılı antlaşmadır. 

Önceki
Önceki Konu:
Mısır Sanatı
Sonraki
Sonraki Konu:
Yunan Sanatı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi