Eğitim Alanında Yapılan İnkılâpların Sebepleri:

1.Eğitimi çağdaşlaştırmak.

2.Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak.

3.Eğitimi birleştirmek.

4.Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek.

5.Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim siste­mini oluşturmak.

6.Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek.

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

1.Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.

2.Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.

3.Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı.

4.Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri durduruldu.

5.Yabancı okullara Türkçe dersleri kondu.

6.Medreseler kapatıldı.

7.İlköğretim zorunlu ve parasız duruma getirildi.

8.Eğitimde eşitlik sağlandı.

 

Medreselerin Kapatılmasının Sebepleri:

1.Yeni rejim karşıtlarının yetişmesini önlemek

2.Kültür ikiliğini önemek

3.Din bilginine pek ihtiyaç olmaması

4.Medreselerin çağa ayak uyduramaması

 

Din adamı ihtiyacını karşılamak için İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.

 

2 Mart 1926’da Maarif Teşkilatı Kanunu çıkarıldı.

 

Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)

 

Sebepleri:  

1.Arap harflerinin okuma ve yazmayı zorlaştırması.

2.Avrupa ile ilişkilerin kolaylaştırılmak istenmesi

3.Halkı çağdaşlaştırmak

4.Türkçe’yi yeniden canlandırmak

5.Okuma yazma oranını artırmak

6.Arap alfabesinin Türkçe’nin yapısına uymaması.

Not:1928 yılında Millet Mektepleri açılarak eği­tim seferberliği başlatılmıştır. Mustafa Kemal bu mekteplerde 24 Kasım 1928’de ders verdiği için, kendisine başöğretmen denilmiştir.

1933’de Darülfünûn’un yerine İstanbul Üni­versitesi kuruldu.

 

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Eğitimin Durumu

- 1923-1924 öğretim yılında Türkiye’nin nüfusu 11-12 milyon kadardı. Bu nüfusun % 10’u okur-yazardı.

- Öğretmenlerin çoğu, meslekî eğitimden geçmemişti.

- Bilimsel eğitim ve öğretim yöntemleri bilinmiyordu.

- Okul binaları eğitime elverişli değildi.

- Ders araç ve gereçleri yetersizdi.

- 1923-1938 yılları arasında görülen aksaklıklar giderilmeye çalışılmış ve bugünkü eğitim sistemimizin temeli atılmıştır.

 

Eğitim ve Öğretim Alanında Cumhuriyet’ten Sonra Yapılan Yenilikler

- İlköğretim Yasası ile ilköğretim parasız ve zorunlu hale getirilmiştir.

- Okullar yapılmış ve öğretmen okulları açılmıştır.

- Orta öğretim teşvik edildi.  

- Mesleki ve teknik eğitim veren okullar açıldı.

- Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan yetiştirmek amacıyla üniversiteler açıldı.

 

 

Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (15 Nisan 1931)

 

TTK’nın Kurulmasının Sebepleri:

1.Türk vatanının bütünlüğüne karşı girişilecek ter­tipleri tarihi kanıtlarla etkisiz hale getirmek.

2.Türklerin üstün medeni kabiliyetini ve dünya mede­niyetine yaptığı hizmetleri gözler önüne ser­mek.

3.Türk milletine atılan iftiraları cevaplandırmak.

4.Türk Tarihinin derinliklerini araştırmak.

5.Ortak tarih bilinci oluşturulacak

6.Anadolu’nun eski halkını araştırmak.

 

Açıklama:  

1.Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ulusçulukla ilgilidir.

2.Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’ne kadar İslam Tarihi; Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Tarihi; II. Meşrutiyet Dönemi’nde ise Türk Tarihi ağırlıklı olarak okutuldu.

3.1932’de Türk Tarih Tezi ortaya atıldı.

 

Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (12 Temmuz 1932)

 

TDK’nın Kurulma Sebepleri:

1.Türkçe’yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak.

2.Türkçe’nin kökenlerini araştırmak.

3.Türkçe’yi zenginleştirmek.

4.Türkçe’yi bilim dili haline getirmek.

5.Türkçe’yi halkın anlayacağı şekle getirmek.

6.Dil çalışmalarını planlı hale getirmek

7.Türkçe’nin zenginliğini ortaya koymak

8.Türk dilini öz benliğine kavuşturmak.

9.Konuşma dili, yazı dili ve bilim dili arasındaki farkları gidermek.

10.Dildeki Osmanlıcılığı bitirmek

11.Halk ile aydınlar arasında dil uzlaşması sağla­mak

12.Resmi dil ile halk dili arasındaki farkları gider­mek.

 

Açıklamalar:                                                        

1.TDK’ nın kurulması ulusçuluk ile ilgilidir.

2.1932’de Halk Evleri açıldı.

 

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi