Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

 

Önemi:

1.Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı.

2.Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı.

3.Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü­cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı.

 

Açıklamalar:

- Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kul­lanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı.

- Türbeler kapatılırken Yavuz ve Fatih gibi Türk büyüklerinin türbelerinin kapatılmaması; Türk İnkılâbının tarihi kökleri koparmaya yönelik olma­dığını gösterdi.

 

 

Kılık-Kıyafetin Düzenlenmesi (25 Kasım 1925)

 

Sebepleri:

1.Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak

2.Ayrılık ifade eden giysilerin giyimini durdur­mak.

3.Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak.

 

Açıklamalar:

1.Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır.

2.Fes geri kalmışlığın sebebi değil; anısıydı.

3.Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı.

4.3 Arlık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamla­rının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Ha­hambaşı bu kuralın dışında tutuldu.)

 

 

Soyadı Kanununun Kabulü (21 Haziran 1934)

 

Sebepleri: 

1.Medeni Kanunun uygulanmasından doğan aksak­lıkları gidermek.

2.Toplumda ayrılık ifade eden lakapları kaldırarak birliği güçlendirmek.

3.Eşitlik ilkesini güçlendirmek.

 

Açıklamalar:

1.Aynı gün ağa, hoca, molla, paşa ve bey gibi un­vanların kulla­nımı yasaklandı.

2.Osmanlı’dan kalan madalyaların taşınması ya­saklandı.

3.Meclis Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını verdi ve bu soyadı başkalarının kullanmasını yasakladı.

 

 

Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik (26 Aralık 1925) 

 

Sebepleri:

1.Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri kolaylaş­tırmak

 

Açıklama:

1.Aynı gün Avrupa’nın saat ölçüsü kabul edildi.

2.1931’de Avrupaî tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi.

3.1935’de haftalık tatil Cuma’dan Pazara alındı.

4.1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi.

5.Uzunluk ve ağırlık alanındaki değişiklikler ve hafta tatilinin değiştirilmesi Avrupa ile ticari ilişki­leri kolaylaştırmaya yöne­liktir.

 

 

Kadın Haklarının Kabulü ve Kadının Toplumdaki Yeri

 

Sosyal Haklar

- Medeni Kanun’un kabulü ile kadın erkek eşitsizliği giderildi.

- Türk kadını, resmî nikâh, boşanma, çocukların vesayeti, mirasta eşitlik, meslekte çalışma haklarına kavuştu.

 

 

Siyasal Haklar

- Kadınlara 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı; 

- 29 Ekim 1933’de muhtar seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı;  

- 5 Aralık 1934’de ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

 

 

Kadınlara Siyasal Hakların Verilmesinin Önemi:

1.Kadın, siyasal alanda erkeğe eşit hale geldi.

2.Ulusal irade meclise tam olarak yansıdı.

3.Milli Egemenlik ve Halkçılık pekişti.

4.Türk kadını Avrupa ülkelerinde kadınlara veril­miş olan haklardan daha fazla hakka sahip oldu.

 

Not:  1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekili meclise girmiştir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi