- Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında bulunmuştur. (MÖ. 3200-3500)
- Yazı, tarih bilgilerinin ortaya çıkmasına hız kazandırmıştır.
- Yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.
- Tarih yazının icadıyla başlar.
- Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler. Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır.
- Bu nedenle yazının icadından önceki dönemlere, o dönem hakkındaki bilgilerimiz sadece yazısız belgelere dayandığı ve az olduğu için Karanlık Devirler veya Tarih Öncesi Devirler denir.
- Yazının bulunuşundan sonra bilgilerimiz birden bire artar. Yazının icadından sonraki dönemlere de Tarih Devirleri (Çağları) denir.

 

1. TARIH ÖNCESI ÇAĞLAR

a. Taş Çağı (MÖ 600.000-5.000)

Eski Taş Çağı (Paleolitik)

- Insanlığın yaşadığı en eski ve uzun devirdir.
- İnsanlar avcı ve toplayıcı, yani tüketicilerdir.
- Mağara ve ağaç kovukları barınak olarak kullanılmıştır.
- Mağara duvarına resimler yapılmıştır.
- Göçebe yaşam tarzı vardır.
- Taş ve kemikten kesiciler, deliciler, iğneler, bizler yapılmıştır.
- Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

Orta Taş Çağı (Mezolitik)

- Yontma Taş Çağı'ndan Cilalı Taş Çağına geçiş dönemidir.
- Buzullar erimeye başlamıştır.
- İnsanlar ölü gömmeyi ve balık avlamayı öğrenmişlerdir.

Yeni Taş Çağı (Neolitik Devir)

- Buzul Çağı sona ermiştir.
- Tarımsal üretim başlamıştır.
- İnsanlar üretici durumundadır.
- Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.
- Özel mülkiyet kavramı doğmuştur.
- Değiş-tokuş şeklinde ticaret başlamıştır.
- Meslekler doğmuş, işbölümü ortaya çıkmıştır.
- Köyler kurulmuştur.
- Bitki liflerinden elbise yapılmış, dokumacılık başlamıştır.
- Menhir ve dolmen denilen anıtmezarlar yapılmıştır.

b. Maden Çağı

Bakır Çağı

- Kolay işlendiğinden bakır madeni kullanılmıştır.
- Bakırdan araç ve gereçler yapılmıştır.
- Köyler büyümüştür.
- Altın ve gümüş işlemeciliği zamanla gelişmiştir.

Tunç Çağı


- Bakır ve kalayın karışımıyla daha sert olan tunç elde edilmiştir.
- Tekerlek icat edilmiştir.
- Hayvan arabaları kullanılmış, daha mesafeli ticaret başlamıştır

Demir Çağı


- Daha dayanıklı araçlar ve silahlar yapılmıştır.
- Saban ve orak kullanılmasıyla üretim artmıştır.
- Şehir devletleri ve imparatorluklar kurulmuştur.
- Yazının bulunmasıyla tarih öncesi devirler sona ermiştir.

 

Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri

- Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç ve gereçlerin malzemesi dikkate alınmıştır.
- Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.
- Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.
- Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.
- Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç Devri'ndedir.
- İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

2. TARİH ÇAĞLARI

a. İlkçağ: (Yazının icadı M. 3200 — Kavimler Göçü 375)
b. Ortaçağ: (Kavimler Göçü 375 — Istanbul'un Fethi 1453)
c. Yeniçağ: (Istanbul'un Fethi 1453 — Fransız İhtilali 1789)
d. Yakınçağ: (Fransız İhtilali 1789 — Günümüze dek.)

Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur. Araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak içindir. Günümüz için atom çağı, uzay çağı, bilgi çağı gibi tanımlamalar da yapılmaktadır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi