- Sosyal Bilimler, insanların faaliyetlerini, bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sonuçları ve eserleri inceler.
- İnsanların türlü faaliyetlerini inceleyen bilimler işbirliği içindedirler.
- Tarih bilimi de, kaynakların çeşitliği açısından araştırmayı doğru yapmak ve değerlendirmek için diğer bilim dalları ndan faydalanır.

- Coğrafya: Tarih, olayın geçtiği yerin fiziki ve beşer? özelliklerini Coğrafya'dan öğrenir.
- Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır. Kazı bilimi.
- Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler.
- Etnografya: Örf, adet, gelenek ve görenekleri inceler.
- Hukuk: İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır.
- Kronoloji: Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler. Takvim bilimi.
- Edebiyat: Duygu ve düüncelerin yazı ile ifade edilmesidir.
- Felsefe: Düşünce bilimidir.
- Paleografi: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yazı bilimi.
- Epigrafi: Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler. Kitabeler Bilimi.
- Sosyoloji: Sosyal olayları, insanlar ve toplumlar arası ilişkileri inceler.
- Filoloji: Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
- Diplomatik: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
- Nümizmatik / Meskükât: Para Bilimi
- İstatistik: Belirli bir amaç için veri toplama, araştırma, değerlendirme ve tahminde bulunma bilimidir.
- Ekoloji: Canlıların birbirleri ve çevre ile olan ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır.
- Kimya (Karbon 14 Metodu): Herhangi bir tarihi eserin yaşını hesap eden bilimdir.
- Sanat Tarihi: Sanat eserlerini ve toplumların sanatsal faaliyetlerini araştıran bilim dalıdır.
- Heraldik (Mühür Bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
- Onomastik: Yer adlarını inceleyen bilim dalıdır.
- Şecere: Soy kütüğü bilimidir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi