Yıldırım Beyazid, Niğbolu Savaşı'nda bir Avrupa Haçlı Ordusu'nu yendiği için İslam Dünyasında, Anadolu Türk birliğini sağladığı için de Türk Dünyasında ünlendiği için Timur'un tepkisini çekti.

Timur, İlhanlı Devleti'ne son vermiş, İran, Doğu Anadolu, Horasan ve Batı Türkistan'ı kapsayan büyük bir devlet kurmuştu. O da İslam ve Türk Dünyasında önemli bir isim yapmıştı.

Yıldırım Beyazid'ın topraklarına kattığı beyliklerin hükümdarları Timur'a sığınıp, onu, Yıldırım Beyazid'a karşı kışkırttılar.

Ankara Savaşı'nın temel nedeni, bu iki hükümdar arasında Türk - İslam Dünyasının en büyüğü olma mücadelesidir.

Yıldırım Beyazid'in hedefi Avrupa, Timur'un hedefi ise Moğol İmparatorluğu'nun başka bir mirasçısı olan Altınordu Devleti idi. Ama büyüklük mücadelesine öncelik veren Timur, Anadolu'ya girdi.

Timur, Anadolu Türkmen beyliklerini yeniden canlandırdı. Bu yüzden Anadolu Türk birliği dağıldı.

Savaştan sonra Yıldırım Beyazid'in dört oğlu arasında saltanat mücadelesi başladı. Osmanlı Devleti'ni çok yıpratan bu döneme Fetret Devri denir.

Fetret Devri'nin sonucunda İstanbul'un fethi gecikti ve batıda ilerleme durdu.

Fetret Devri gibi çok bunalımlı bir döneme rağmen Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanabilmesinin en önemli nedeni, Balkan topraklarında sorun yaşamamış olmasıdır. Bu sırada Avrupa'da Yüzyıl Savaşları'nın olması, Balkan uluslarının Osmanlı'nın hoşgörülü yönetiminden memnun olması, Balkanlara çok sayıda Türk yerleştirilmesi (İskan siyaseti), Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri ve sonrasında Balkanlarda sorun yaşamamasının önemli nedenleridir.

I. Mehmet (Çelebi), Fetret Devri karmaşasına son vermiş, kardeşlerini yenerek tek başına hükümdar olmuştur. I. Mehmet ve onun oğlu II. Murat dönemlerinde, Ankara Savaşı'nın yaraları sarılmaya çalışılmıştır.

I. Mehmet döneminde Batı Anadolu'daki bazı Türk beylikleri tekrar Osmanlı egemenliğini tanıdı. Venedik ile Marmara Denizi'nde yapılan Osmanlı'nın ilk deniz savaşını Venedik kazandı.

Şeyh Bedrettin'in dini nitelikli isyanı ve Bizans'ın kışkırttığı Düzmece Mustafa isyanları bastırıldı.

I. Mehmet, Fetret Devri bunalımına son verdiği için ona Osmanlı'nun ikinci kurucusu da denilir.

II. Murat döneminde Bizans'ın kışkırttığı birkaç şehzade isyanı bastırıldı. Anadolu Türk birliğini sağlama konusunda önemli adımlar atıldı. II. Murat hükümdarlığının sonuna doğru dört beylik hariç (Karamanoğulları, Candaroğulları, Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları) Anadolu Türkmen beyliklerini Osmanlı Devleti'ne bağladı.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi