- Ege ve Yunan uygarlığı; Ege adaları, Yunanistan, Makedonya, Trakya ve Anadolu'nun batı ve güneybatı kıyılarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır.
- Ege uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetlerinden etkilenmişler ve bu medeniyetleri kendi kültür unsurlarıyla birleştirerek gelişmiş bir medeniyet ortaya çıkarmışlardır.

a. Girit Uygarlığı (MÖ 3500 - MÖ 1200)

- Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır.
- İlk denizciler Giritlilerdir.
- Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır.
- Knossos adası bu medeniyetin ilk ortaya çıktığı yerdir.
- En parlak dönemlerini M.Ö. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamıştır.
- M.Ö. 1400'lerde Aka (Miken), M.Ö. 1200'de Dor istilasına uğramışlardır.

b. Miken Uygarlığı (MÖ 2000 - MÖ 1200)

- M.Ö. 2000'de Akalar tarafından Mora Yarımadası'nda kurulmuşlardır.
- Savaşçı bir toplumdur.
- Mora yarımadası, Yunanistan, Girit ve Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir.
- Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.
- En parlak dönemleri M.Ö. 13. ve 14. yüzyıllardır.
- Kral Agamemnon zamanında boğazların hâkimiyeti için Truvalılarla savaşmışlardır.
- Truva Savaşı, boğazlar için yapılan ilk savaştır.
- Şatoları ve kuyu mezarları önemli eserleridir.

c. Yunan Uygarlığı (MÖ 1200 - MÖ 337)

- M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından kurulmuştur.
- "Polis" denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
- Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır.
- Polislerin başında "Tiran" denilen krallar vardır.
- Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Yerleşme amacıyla gitmişlerdir.)
- Başta Zeus olmak üzere Olympos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur.
- Felsefede Aristo, Eflatun, edebiyatta Homeros (İlyada ve Odisse), tarihte, Tukitides önemli bilim adamlarıdır.
- Alfabe ve takvime katkıda bulunmuşlardır.
- Atina'da sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon, Solon ve Klistenes kanunları Atina'yı "demokrasinin beşiği" yapmıştır.
- Yunanlılar, Polis denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır. Polislerin başında Tiran denilen krallar vardır.
- Başta Zeus olmak üzere Olympos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur.

d. İskender imparatorluğu
- Makedonyalı Büyük İskender kısa sürede çok büyük bir devlet kurmuş, Hindistan'a kadar ilerlemiştir.
- Anadolu, Perslerden sonra İskender İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir.

Helenistik Dönem

- Büyük İskender'in Mısır ve Asya'ya yaptığı seferlerde Batı ve Doğu medeniyetlerinin buluşması, kaynaşması yaşandı. M.Ö. 330-30 yılları arasında 300 yıl süren bu karşılklı etkileşim dönemine Helenistik Dönem denir.
- Büyük İskender'in ölümünden sonra bu devlet üç parçaya bölünmüştür. Bunlardan Selevkos Krallığı Anadolu'ya hâkim olmuş, daha sonra bu devlette yıkılmış ve Anadolu da küçük krallıklar oluşmuştur. Bu küçük krallıklar:

• Bitinya Krallığı

• Pontus krallığı

• Kapadokya krallığı

• Bergama krallığı

Önceki
Önceki Konu:
Lidyalılar
Sonraki
Sonraki Konu:
Roma Uygarlığı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Tarih Sitesi
Coğrafya