MEHMET GENÇ İLE TARİH SOHBETLERİ

Ünlü tarihçi Mehmet Genç ile İhsan Ayal tarafından gerçekleştirilen söyleşide, Osmanlı ve Avrupa'nın sosyal ve iktisadi tarihine özgü çeşitli konular ve problemler ele alınarak tartışılıyor. Türk Tarihi konusundaki araştırmaları ve tezleri ile uluslararası düzeyde kabul görmüş bir ilim adamı olan Prof. Dr. Mehmet Genç, konuşmalarında birikimlerini aktarıyor ve tarih bilincimizin oluşmasına katkıda bulunuyor.

Düzenleyen: İhsan Ayal

Etkinlik: Söyleşi

Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 11 Şubat 2010 Perşembe Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

Düzenleyen: İhsan Ayal

Etkinlik: Söyleşi

Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 26 Şubat 2010 Cuma Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

OSMANLI TARİHİNDEN AYRINTILAR

"1873-74 Yıllarında Orta Anadolu'da Yaşanan Kıtlık, Kuraklık ve Sonuçları"

1873 yılı Orta Anadolu'da bir yandan yaz mevsimi gayet kurak geçip mahsul az olurken, diğer yandan da sonbahar bol yağışlı ve kış ise, aşırı derece sert geçer; yoğun kar ve akabinden oluşan don yüzünden yerleşim yerleriyle irtibat kesilir; yollar kapanır; insanlar köy ve kasabalarda mahsur kalır. Bu konuşmada, söz konusu olumsuz şartların neticesinde bölgede ortaya çıkan sorunlar ve devletin bunları aşabilmek için verdiği mücadele izah edilecektir.

Düzenleyen: Ali Akyıldız

Etkinlik: Seminer

Yer: Atatürk Kitaplığı

Tarih: 11 Şubat 2010 Perşembe Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

SARAYDAN HALKA TÖRENSEL YAŞAM VE İSTANBUL

"Ziyafetler, Sofra ve Yemek Geleneği"

Bu seminerde saraydan kibar konaklarına kadar verilen ziyafetlerden ve yemek ikram etmenin törensel yaşamın içinde nasıl yer aldığından bahsedilecektir.

Düzenleyen: Zeynep T. Ertuğ

Etkinlik: Seminer

Yer: Atatürk Kitaplığı

Tarih: 12 Şubat 2010 Cuma Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

DİVAN ŞİİRİ SAATİ

Türk Milletinin 6 yüzyıl boyunca bedii zevkini oluşturan Divan Edebiyatı, verdiği binlerce eser ile harikulade bir estetik zevk meydana getirmiş, kendine özgü duygu ve düşünce yapısıyla büyük Türk medeniyetinin has bahçesinde ince zevkler damıtmış ve tarihe muhteşem bir damga vurmuştur. Akan zamanın değiştirdiği hayat şartları, o edebiyata ait zevkleri ve sanat anlayışını perdelemişse de hala bu ülkenin bütün çocuklarının genlerinde o has bahçelere özlem duyguları yatar; kendileri henüz farkında olmasalar da..

Düzenleyen: İskender Pala

Etkinlik: Seminer

Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

Tarih: 12 Şubat 2010 Cuma Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

Düzenleyen: İskender Pala

Etkinlik: Seminer

Yer: Divan Edebiyatı Vakfı

Tarih: 26 Şubat 2010 Cuma Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

TARİH FELSEFESİ

Tarih felsefesi yahut tarihin felsefesini yapmak, geçmiş zamanlarda cereyan eden hadiseleri düşünmek ve yorumlamak demektir. Tarihi anlamaya ve yorumlamaya ihtiyacımız var çünkü içinde yaşadığımız dünyanın şartları geçmiş zamanlarda cereyan eden hadiselerin neticesidir.Tarihi hadiseler geçmişte kalmış ve unutulmuş olsalar dahi bugünkü olaylara da iştirak ederler. Tarihi anlamlandırmak ne derecede mümkündür, tartışılabilir; ancak tarihi araştırma ve yorumlama gayreti yaşadığımız dünyayı anlamak ve beşeriyetin geleceği hakkında bir projeksiyon üretebilmek içindir. Kısaca, bugün yaşadığımız hadiselerin geçmiş zamanlardaki hadiselerin meydana getirdiği şartların sonucu olarak oluştuğu düşünülürse; bu dünyayı anlamak için uygun bir perspektif tayin etmek ve gelecek zamanlar için doğru bir oryantasyon, doğru bir yol, bir yöneliş ve istikamet tayin etmek maksadıyla,yani bugün yaşadığımız şartları oluşturan sebepleri anlamak için, tarihi anlamaya çalışıyoruz.

Düzenleyen: Şahin Uçar

Etkinlik: Seminer

Yer: Atatürk Kitaplığı

Tarih: 13 Şubat 2010 Cumartesi Saat: 14:00

Etkinlik ücretsizdir.

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ DERSLERİ

Türk düşünce hayatının son yüzyıllık serüveni zengin bir birikim olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat geçmiş dönemlerden farklı olarak günümüz Türk düşünce hayatında belirgin bir yoksullaşma ve tıkanma olgularının gözlemlendiği ileri sürülmektedir. Türk düşünce hayatı bilinmeden Türk sanatını, Türk müziğini, Türk edebiyatını anlamak mümkün değildir.

Çağdaş Türk düşünce hayatı üzerine, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarıyla 1940, 1950 ve 1960′larda Türk düşünce dünyasının gündemindeki değişimler üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Kara'nın sunacağı "Türk Düşüncesi Dersleri" konulu seminerler dizisinde, günümüz Türk düşüncesinin gündemini belirleyen meselelerin tespit edilmesi ve çağdaş Türk düşüncesi alanında araştırma yapacak kişilere rehberlikte bulunulması hedeflenmektedir.

Programda Tanzimat'tan günümüze Türk düşünce hayatına yön veren düşünce adamı, fikir ve eserlerin konu edileceği söz konusu dersler sayesinde genç nesillerin Türk düşüncesinin serencâmı ve çağdaş fikri tartışmalara tanık olmaları amaçlanmaktadır. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. İsmail Kara, bu seminerlerde bizleri Türk düşüncesi ve Türk düşünce adamları üzerine uzun soluklu bir yolculuğa çıkaracaktır.

Düzenleyen: İsmail Kara

Etkinlik: Seminer

Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 18 Şubat 2010 Perşembe Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

ŞİİR TETİKTE GİDER

İsmet Özel şiirin bütün toplumlarda; ama bilhassa Türk toplumunda gelişime açık işlevsel bir yeri olduğu gerçeğini Şiir Tetikte Gider şiarı altındaki açıklamalarıyla pekiştiriyor. Toplumlar her çağda ve her dönüşüm aşamasında sözün güven sağlayıcı alanından yararlandı. Başlangıçta "söz" değil, "eylem" vardı, diyenler bile iddialarını sözün şemsiyesi altında ileri sürmek durumunda kaldıklarını bilirler. Türk şiiri eylemin hiçbir zaman vız gelip tırıs gitmediğini bilenlerin büyüttüğü bir şiir. Bu bilginin belgelendiği alana tetikte gittikçe, tetik yürüdükçe kavuşabiliyoruz. Direnişten ve atılımdan bir şey beklendiği karar günlerinde Türk toplumu yönünü önce şiire döndürüyor.

Düzenleyen: İsmet Özel

Etkinlik: Seminer

Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Tarih: 15 Şubat 2010 Pazartesi Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

Düzenleyen: İsmet Özel

Etkinlik: Seminer

Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Tarih: 22 Şubat 2010 Pazartesi Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

İLBER ORTAYLI İLE TARİH YOLCULUĞU

Özellikle 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesiyle ilgili, Osmanlı'da değişim ve anayasal rejim sorunlarıyla ilgili sohbetlerin yapılacağı programda İlber Ortaylı, Osmanlı şehirlerinin ulaşım sisteminden kurum yapısına ve mimarisine dek detaylı bilgiler sunuluyor. Seminerde, hilafet kurumu ve Panislamizm'e dek, Osmanlı İmparatorluğu hakkında pek çok bilinmeyen konu hakkında bilgilere yer veriyor.

Düzenleyen: İlber Ortaylı

Etkinlik: Söyleşi

Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Tarih: 24 Şubat 2010 Çarşamba Saat: 18:00

Etkinlik ücretsizdir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi