1035 yılında Selçuklular ile Gazneliler arasında meydana gelmiştir.

Oğuzlar ve Selçuklular uzun yıllar yurt arayışı içerisindeydi. Sayıları ve güçleri epey artmıştı. Selçuklular, Gaznelilerden kendilerine Nesa ve Ferave'nin verilmesini istedi. Ancak Gazneli Sultan Mesud buna karşı çıkarak Beg Toğdı komutasında 15000 kişilik bir orduyu Selçuklular üzerine gönderdi.

Selçuklular Nesa'da meydana gelen bu savaşı kazandı. Ardından Sultan Mesud'a yurt taleplerini tekrar iletti ve kendileriyle savaşmak zorunda oldukları için savaştıklarını söyledi. Sultan Mesud reddettiği teklifi bu kez "kılıç hakkı" olarak gördü ve kabul etti.

Sultan Mesud Selçuklulara hakimiyet sembolü olarak hil'at, at, eğer takımı, menşur gibi semboller gönderdi. Topraklar Selçuklu Beyleri arasında şu şekilde paylaştırıldı:

- Nesa Tuğrul Bey'e
- Dihistan Çağrı Bey'e
- Ferave Musa Yabgu'ya verildi.

Selçukluların sözlerinde durmalarını beklemek zordu. Çünkü Horasan Harizm ve Maveraünnehir'den gelen Türkmenlerle giderek kalabalıklaşıyordu. Ayrıca bazı bağımsız hareket eden gruplar üzerinde otorite sağlanması kolay değildi. Çoğu yarı göçebe yaşayan Oğuzlar da Horasan'ı yağma eylemlerine katılıyordu.

Selçuklular tüm bu yaşanılan olaylar sonucunda Sultan'a elçi göndererek Merv, Serahs ve Baverd şehirlerinin de kendilerine verilmesini talep etti. Sultan Selçukluları samimi bulmadı ve Veziri ile Hacib Sübaşı'yı Selçukluları Horasan'dan atmakla görevlendirdi. Selçuklular bu gelişme üzerine işgal ettikleri yerlerden Nesa ve Ferave'ye çekildi.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi