2013 LYS Sosyal Bilimler - Tarih Testi Soru ve Cevapları Videosu İçin Tıklayın

* * *

Lys Sosyal bilimler tarih soru ve cevapları, lys tarih soruları, lys tarih soru ve cevapları, lys çözümlü soru ve cevapları

2012 Lisans Yerleştirme Sınavı 4, 16 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Tarih testinde toplam 44 soru yer almıştır. Bu testlerde sorulan sorular üniversiteye giriş adına hayli zor denilecek türdeydi. Sorular direk bilgiyi ölçen ve uç kısımlardan sorulan soru tarzı ağırlıktaydı. Şimdi bu sorulara sırasıyla ele alıp cevaplarını çözümlü bir şekilde anlatmaya başlayalım.

1) Olay ve Olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olguya örnek gösterilebilir'

A) İstanbul'un fethedilmesi

B) Türkiye'nin çağdaşlaşması

C) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması

D) Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması

E) Pearl Harbour Baskı'nın yapılması

Cevap 1) Olay bir anda gerçekleşen durum iken olgu, zamana yayılan bir anda gerçekleşmeyen, gerçekleşmesi için belli bir süre gerekli olan bazen onlarca yıl bazen de yıllarca hatta yüzyıllarca zamana ihtiyaç duyan olayın gelişim sürecidir. Olay ve olgu kavramlarını bu şekilde düşündüğümüzde B seçeneğindeki "Türkiye'nin çağdaşlaşması" bir anda gerçekleşen durum değil bunun için uzun bir zaman gerektirdiğinden olgu kavramına örnek gösterilebilir. Diğer seçeneklerimiz görüldüğü gibi direk olay durumlarına örnektir. Cevabımız B seçeneğidir.

-

Soru 2) Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerine cezalandırmak amacıyla gönderildiğini düşündükleri ve "Tanrı'nın Kamcısı" olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti'nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir'

A) Mete

B) Balamir

C) Teoman

D) Attila

E) Bumin Kağan

Cevap 2) Bu soruyu çözmede verilen soru kökünde iki önemli ipucu söz konusudur. Birinci ipucumuz "Tanrı'nın Kamcısı" ikincisi ise "Avrupa Hun Devleti'nin en parlak zamanını yaşadığı" kısımlarıdır. İkinci ipucumuza dayanarak Metehan, Teoman ve Bumin Kağan şıklarını eleyebiliriz. Çünkü Teoman Asya Hun İmparatorluğu'nun bilinen ilk hükümdarıdır ve onun oğlu da Metehan'dır. Bumin Kağan ise Göktürk Hakanlığı'nın kurucusudur. Bu bilgiler ışığında geriye B seçeneği olan Balamir ile Attila kalmaktadır. Balamir de Avrupa Hun hükümdarıdır. Ancak bu iki şık arasında Tanrı'nın Kırbacı lakaplı kişi Attila'dır. Buradan cevabı bulamayanlar Avrupa Hun İmparatorluğu'nun en parlak dönemi Attila döneminde olduğunu bilmek zorundadır. Cevabımız D seçeneği olacaktır.

-

3) Karahanlılar Dönemi'nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Bilig'in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir'

A) Göktürk

B) Sogd

C) Uygur

D) Kiril

E) Arap

Cevap 3) Hayli zor sorulardan biri olarak gösterilebilir. Karahanlılar İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen resmi işlerde ve halk içerisinde ve edebi eserlerde dili hep Türkçe idi. Bu bağlamda E seçeneği olan Arap, B seçeneği olan İran kökenli olan Sogd alfabesi ve Slavların kullandığı Kiril alfabesi olan D seçeneği elenir. Bu durumda A seçeneği olan Göktürk ile C seçeneği Uygur alfabesi kalır. Bu elemelerden sonra bilgi ağırlıklı bir soru olduğu için öncelikle  Kutadgu Bilig adlı eseri yaratan Yusuf Has Hacib'in Balasagunlu olduğu yani Uygurlu olduğu bilinmeli ve bunu devletin resmi fermanlarda da Uygur Alfabesinin kullanıldığı bilgisini de işin içine kattığımızda cevabımız C seçeneği olacaktır.

-

4) IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır'

A) Asya Hun

B) Avar

C) Uygur

D) Akhun

E) Hazar

Cevap 4) Gene direk bilgiyi ölçen sorulardan biri. Bu yüzden adı geçen devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihlerini bilmek gerekir. Ancak bu bilginin yanında bizi cevaba götürecek başka bir yöntem de söz konusu. Tarihte ilk Türk devletinin Asya Hun olduğunu bilen biri ve Avar, Uygur, Akhun, Hazar gibi devletlerin de Türk olduğunu bilen biri çok rahatlıkla ilk devletin Asya Hun olduğunu düşünüp cevabı bulması muhtemeldir. Bilgiye göre gittiğimizde ise, Asya Hun Devleti yaklaşık M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş ve M.S. 352lerde yıkılmıştır. Avarlar ise 6. yüzyılda kurulmuş 9. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüşlerdir. Uygurlar yaklaşık 8.yüzyılda kurulmuş. 9. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Akhunlar da 5. yüzyılda kurulmuş ve 6. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüşlerdir. Hazarlar ise, 5. yüzyılın ortalarından 10. yüzyıla kadar yaşamışlardır. Bu bilgiler ışında cevabımız A seçeneği olan Asya Hun olacaktır.

-

5) 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır'

A) Abbasiler

B) Selçuklular

C) Bizanslar

D) Tolunoğulları

E) İhşitoğulları

Cevap 5) Bu sorunun bariz cevabı B seçeneği olan Selçuklulardır. Hem Karahanlılar ile Gazneliler birbiri ile komşu iken aynı zamanda bu iki devlet Büyük Selçuklulara da komşuydu. Büyük Selçuklular'ın doğusunda Gazneliler, kuzeydoğusunda Karahanlılar vardı. Gazneliler ile Karahanlılar sık sık birbirleriyle mücadele etmişlerse de yer geldiğinde gelin yoluyla akrabalık ilişkileri kurmuş Selçuklulara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Bu bilgiler ışığında cevabımız B seçeneği olan Selçuklular olacaktır.

-

6) Büyük Selçuklular Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişme ve olayların hangisinde, kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlenmesinin etkisi olduğu savunulabilir'

A) Nizamiye Medresesinin açılmasında

B) Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında

C) Kudüs ve Şam'ın ele geçirilmesinde

D) Atabeylik uygulamasının başlamasında

E) Celali Takvimi'nin hazırlanmasında

Cevap 6) Tarih testinin basit sorulardan bir tanesidir. Tarihte takvimler astronomi bilgilerine göre düzenlenmiştir. Bu yüzden gök cisimlerinin gözlenmesi ile sorudaki seçeneklerden ancak ve ancak Celali Takvimi hazırlanabilir. Celali Takvimi'nin hazırlanmasında Ömer Hayyam'ın etkisi büyüktür.

-

7) Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına olan katkılarından biri değildir'

A) Abbasiler Dönemi'nde devletin Bizans'a karşı korunması

B) Gazneliler Dönemi'nde İslamiyet'in Hindistan'a kadar yayılması

C) Endülüs Emevileri Dönemi'nde İslamiyet'in İspanya'da yayılması

D) Anadolu Selçukluları Dönemi'nde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi

E) Büyük Selçukluları Dönemi'nde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi

Cevap 7) Öncelikle yine basit denilebilecek sorulardan bir tanesidir.  Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta Emeviler Araptır. Arap Milliyetçiliğini ön planda tutan bir devletti. Onların devamı olan Endülüs Emeviler de Araptır. Bu yüzden İslamiyet'in İspanya'ya Endülüs Emevileri tarafından yayılması Türk değil Arapların katkısıdır.

-

8) Anadolu Selçuklu Dönemi'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir'

A) İlk altın para II. Kılıç Arslan Dönemi'nde bastırılmıştır.

B) Anadolu'daki ilk kervansaray II. Kılıç Arslan Dönemi'nde yapılmıştır.

C) Gevher Nesibe Darüşşifası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi'nde açılmıştır.

D) Yazlık saray olarak kullanılan Kubadabat, Alaaddin Keykubat Dönemi'nde yapılmıştır.

E) Türkçe resmi dil olarak Alaadin Keykubat Dönemi'nde kabul edilmiştir.

Cevap 8) Yine direk bilgiyi ölçen ancak püf noktası bulunan bir soru tipidir. Anadolu Selçuk Dönemi'ndeki gelişmeler sıralanmış ve hangisinin yanlış olduğu sorulmuştur. Unutulmamalıdır ki, İlk Müslüman Türk devletlerinde Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden devlet Karahanlılar'dır. Daha sonra  Karamanoğulları da Türkçeyi resmi dil olarak kabul edeceklerdir. Bu bilgiler ışığında Anadolu Selçuklu Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar resmi dili ve edebi dili Farsçayı kabul etmiş ve kullanmışlardır. Son dönemde Moğolca da konuşulmuştur.

9) Malazgirt Savaşı'ndan sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu'da kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksar'daki Yağıbasan Medresesi kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir'

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Mengücekliler

D) Artuklular

E) Hamitoğulları

Cevap 9) Bu soruda da yine direk bilgi isteyen bir soru tipidir. Soruda bizi cevaba götürecek iki önemli ipucu söz konusudur. Birincisi "merkezi Sivas olan beylik" diğeri ise "Yağıbasan Medresesi"dir.  Saltuklular'ın merkezi Erzurum'dur.  Mengücekliler'in merkezi Erzincan'dır.  Artuklular'ın merkezi Mardin-Hasankeyf'tir. Hamitoğulları'nın merkezi Antalya'dır. Bu bilgiler ışında cevabımız Danişmentliler olacaktır. Danişmentlilerin merkezi Sivas'tır ve Anadolu'daki ilk medrese olan Tokat-Niksar yakınlarındaki Yağıbasan Medresesi'ni Danişmentliler yapmışlardır. Zaten Yağıbasan Medresesi ismini bu medreseyi yaptıran Danişmentlilerin bir hükümdarı olan Nizameddin Yağıbasan'dan almıştır.

-

10) Voltaire "Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı'nın her şeyini borçlu olduğu Doğu'ya bakmalıdır" demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir'

A) Talas Savaşı'nın ardından Türkler arasında İslamiyet'in yayılması

B) Avrupa'da kralların papalara karşı güçlenmesi

C) Anadolu Selçuklularındaki ikta sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilerek tımar sistemi adıyla uygulanması

D) Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupa'ya taşınması

E) İngiltere'de iki Gül Savaşı sonrasında feodalitenin zayıflayarak mutlakiyet rejiminin ortaya çıkması

Cevap 10) Son derece basit sorulardan bir soru tipidir. Yoruma dayalı bir soru olup bilgi gerektirmeyen sadece düşünüp cevaplandırılacak bir sorudur. Voltaire'nin sözünde Doğu'nun üstünlüğünden bahsetmiş ve Batı'nın yani Avrupa'nın Doğu'ya borçlu olduğu söylenmiştir. Bu bilgiler ışığında D seçeneğindeki "Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupa'ya taşınması Voltaire'nin sözü ile uyuşmaktadır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır.

-

11) Avrupa'da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur'

A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi

B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din kavgalarının sona ermesi

C) Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya çıkması

D) Sanayi İnkılabı'yla ham madde ihtiyacının artması

E) Fransız İhtilali'yle Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması

Cevap 11) Yine basit denilebilecek bir soru tipidir. Burada soru kökünde "zenginleşmenin etkisiyle" kavramına dikkat edenler bu sorunun cevabını rahatlıkla bulmuşlardır. Yinede tüm şıkları soru kökü ile karşılaştıralım. B seçeneğindeki Otuz Yıl Savaşları, 1618-48 yılları arasında yapılmış ve Avrupa'daki en büyük son din savaşıdır ve siyasal sonuç açısından Avrupa'da dengeler bozulmuş Fransa güçlenmiştir. Bu bilgiler ile zenginleşmenin, bilime ve sanata dair bir çıkarımda bulunmamız imkansızdır. C seçeneğindeki Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya çıkması bir din arası bölünmenin varlığını gösterir ki bu da zenginleşme ile bilim ve sanata verilen bir önemden bahsedilemez. Aksine Reform'un oluşmasını sağlayan bilime ve sanata verilen önemden kaynaklıdır. D seçeneğindeki Sanayi İnkılabı ile ham maddeye duyulan ihtiyacın artması, sömürgeci anlayışın iyice hızlanmasıdır. Bu bilimsel çalışmalar yapılmışsa da bilime ve sanata önem veren bir sınıfın ortaya çıkmasında etkili olmamıştır. E seçeneğindeki Fransız İhtilali'yle Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması ise dünya genelinde çok uluslu devletlerin yıkılma sürecine girmesinde etkili olmuştur. Bu yüzden zenginlik ile bilim ve sanata önem verilmesi ile bir bağ kurulamaz. Ancak A seçeneğindeki Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi bir burjuva sınıfı oluşturmuştur. Coğrafi keşiflerin bir sonucu da zenginleşmesidir. Bir çok değerli eşyanın Avrupa'ya girmesidir. Bunu sağlayan da ticarettir. Özellikle İtalya'da burjuva sınıfının zenginleşmesiyle bilime ve sanata büyük önem vermiş ve bu alanlarla uğraşanlara desteklerde bulunmuşlardır. Bu bilgiler ışığında Cevap A seçeneği olacaktır.

-

12) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir'

A) Sırpsındığı

B) Pelekanon

C) Niğbolu

D) I. Kosova

E) Varna

Cevap 12) Basit denilebilecek yüzeysel bilgi gerektiren bir soru tipidir. Bir çok Avrupalı Hıristiyan devletinin askerlerinin birleşip ordu kurmasına Haçlı ordusu denilir. Bu bağlamda, Sırpsındığı ve I. Kosova I. Murad döneminde Haçlılara karşı, Niğbolu Savaşı I. Bayezid döneminde Haçlılara karşı ve Varna Savaşı II. Murad döneminde Haçlılara karşı yapılmış savaşlardır. Ancak B seçeneğindeki Pelekanon Savaşı, Orhan Bey döneminde Bizanslılara(Rumlara) karşı yapılmış bir savaştır. Bu bilgiler ışığında cevabımız B seçeneği olacaktır.

-

13) "Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin."  diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir'

A) II. Bayezit

B) II. Selim

C) Fatih Sultan Mehmet

D) Kanuni Sultan Süleyman

E) Yavuz Sultan Selim

Cevap 13) Bu sorunun en büyük çeldiricisi D seçeneğindeki Kanuni Sultan Süleyman'dır. Ancak tarih bilgisine sahip biri Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın Fethi ile hazinenin doldurulduğunu ve Osmanlı'nın mali açıdan en ihtişamlı dönemine geçtiğini bilir. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneği E olacaktır.

-

14) Rönesans Dönemi'nde en çok sanat alanında ön plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir'

A) Fransa

B) İngiltere

C) İtalya

D) Almanya

E) Polonya

Cevap 14) Soru kökünde iki önemli ipucu verilmiştir. Birinci ipucumuz " resim, mimari, heykel" diğer ipucumuz ise "Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Rafael" gibi sanatçı isimlerdir. Bu isimler Rönesans döneminde İtalya'da resim, mimari, heykel dalları ile ilgilenmişlerdir. Rönesans etkisiyle ayrıca İngiltere'de edebiyat özellikle Shakespeare'in etkisi büyüktür. Şıklarda olmasa da İspanya'da resim ve edebiyat, Almanya'da dini tablo ve resimler, Fransa'da da soru kökünde geçen resim, mimari ve heykellerle uğraşan sanatçılar olmuş özellikle de edebiyat alanında Montaigne gibi bir edebiyatçıyı dünya kültürüne kazandırmıştır. Bu bağlamda Rönesans döneminde resim, mimari, heykelle ilgilenen devletler İtalya ve Fransa kalır. Diğer seçenekleri eleriz. Verilen sanatçı isimlerinden de İtalya'da yetişen sanatçılar olduğundan cevap seçeneği olan C seçeneğine ulaşmış oluruz.

15) Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir'

A) Preveze

B) Cerbe

C) Çeşme

D) İnebahtı

E) Gelibolu

Cevap 15) Basit sorulardan birisidir. Çünkü ilköğretimden lise son sınıflarına kadar sık sık ismini duyduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde Andre Dorya karşısındaki Haçlı Donanmasını bozguna uğrattığı 1538'deki ünlü Preveze Deniz Şavaşı'dır. Bu yüzden cevap seçeneği A olacaktır. Cerbe Savaşı da Kanuni döneminde(1520-1566) 1560 yılında yapılan bir savaştır. Komutanı Piyale Paşa'dır. Çeşme deniz savaşı da 1770 yılında yapılmış ve Ruslar Osmanlı Donanmasını tamamen yok etmiştir. İnebahtı deniz savaşı da  1571 yılında Haçlı donanmasına karşı yapılmış, Kaptan-ı Derya'lığını Müezzinzade Ali Paşa yapmış ve Osmanlı donanmasın yenildiği bir savaştır. Gelibolu savaşı da zaten I. Dünya Savaşı'nda yapılmış Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgisi olmayan bir savaştır. Bu yüzden cevap seçeneği A olacaktır.

16) 1526-1585 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Devleti'nde müderrislik ve kadılık yapmış, III. Murat Dönemi'nde İstanbul'da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir'

A) Molla Lütfi

B) Ali Kuşçu

C) Katip Çelebi

D) Takiyüddin Mehmet

E) Matrakçı Nasuh

Cevap 17) Tarih testinin en zor sorulardan biri olarak karşımıza çıkan bu soruda şıkları incelediğimizde, A seçeneğindeki Molla Lütfi II. Bayezid ve Fatih döneminde yaşamış olan bir matematikçidir. Haliyle 15. yüzyılda yaşamıştır. Soru da 16. yüzyılda yaşayan kişiyi sorulmaktadır. B seçeneğindeki Ali Kuşçu da 15. yüzyıl döneminde yaşamış Fatih döneminde Sahnı Seman medreselerinin müderrisliğini yapmış bir alimdir. C seçeneğindeki Katip Çelebi de 17. yüzyılda yaşamış seyahatnamesi ile ünlü kişidir. Bu bilgilerle A, B ve C seçenekleri elenir. Geriye D ve E seçenekleri kalır. E seçeneğindeki Matrakçı Nasuh Efendi de belirtilen yıllara yakın yaşamıştır. 1560 yılında vefat etmiş, minyatür ve matematik ve tarih konusunda bilgili kişidir. III. Murat döneminin tarihine dikkat edilirse 1574 yılında başladığından dolayı Matrakçı Nasuh seçeneği olan E seçeneği de elenir. Ancak verilen bilgilerde 1521-1585 yıllarında yaşayan D seçeneğindeki Takiyüddin Mehmet Efendi'dir. Kendisi gökbilimci, mühendis ve matematikçidir.  Bu bilgiler ışığında cevap seçeneğimiz D seçeneğidir.

-

17) İngiltere'yle yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında yenilen ve Amerika üzerindeki etkisi azaldığı için Amerikan bağımsızlık hareketini destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir'

A) İspanya

B) Fransa

C) Portekiz

D) Belçika

E) Rusya

Cevap 17) Sorunun birinci kilit ipucusu "Yedi yıl Savaşları"dır. Bu savaş İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır.  Bu yüzden cevap seçeneğimiz B seçeneği olan Fransa olacaktır. Ayrıca Amerika'da İngiltere ile olan mücadelesinde zayıfladığından dolayı İngiltere'ye karşı Amerika bağımsızlık hareketlerini destekleyen devlet yine Fransa'dır. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneğimiz B olacaktır.

-

18) XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a gelen Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde yaralananlar için Selimiye Kışlası'nda düzenli ve temiz bir hastane ortamı meydana getirilmiştir'

A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı

B) Trablusgarp Savaşı

C) Yunan İsyanı

D) Mehmet ALi Paşa İsyanı

E) Kırım Savaşı

Cevap 18) Tarih testinin en zor sorularından biri olarak karşımıza çıkan bu soruda en önemli ve son derece dikkat edilmesi gereken nokta soru kökündeki "XIX. yüzyılın yarısında" ki bilgidir. Sadece bu bilgiler ışığından hareketle,  A seçeneği direk elenir. Çünkü XIX. yüzyılın SON ÇEYREĞi'nde meydana gelmiştir. Trablusgarp Savaşı' da 20. yüzyılın başlarında 1911-12 yıllarında meydana gelmiş bu yüzden B seçeneği de elenir. Yunan İsyanı da 19. yüzyılın İLK ÇEYREĞi olan 1821-29 yıllarında meydana gelmiştir. Bu yüzden C seçeneği de elenir. D seçeneğindeki Mehmet Ali Paşa İsyanı da II. Mahmut döneminde meydana gelmiş ve 19. yüzyılın İLK ÇEYREĞİ'nin sonlarında yani 1830larda meydana gelmiştir. Bu yüzden bu seçenek de elenir. Kırım Savaşı 1853-56 yıllarında gerçekleşmiş haliyle soru kökünde verilen XIX. yüzyılın ortalarındaki tanıma uyan tek seçenektir. Bu yüzden cevap seçeneği E seçeneği olacaktır.

-

19) Osmanlı Dönemi'nde, her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri aşağıdakilerden hangisidir'

A) Zaviye

B) İmaret

C) Kapan hanı

D) Bedesten

E) Külliye

Cevap 19) Çeldiricisi çok iyi olan sorulardan biridir. Zaviye, dini yani tarikati işlerin yapıldığı yer olması, İmaret; yoksullara yardım verilen kuruluş olması, Külliye ise cami ile birlikte medrese, zaviye, okul, hastane vs. gibi yapıların toplamına verilen isim olması itibariyle A, B, E seçenekleri elenir. Geriye D seçeneği olan Bedesten ve C seçeneği olan Kapan hanı kalır. Bedesten, daha çok değerli, kıymetli kumaş ve mücevherlerin satıldığı kapalı çarşılardır. Bu yüzden soru kökünde "her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri" bizi doğru seçeneğe direk götürmektedir. Bu da C seçeneği olan Kapan Hanı'dır.

-

20) Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yönelik fikir akımları ve o akımın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir.

Osmanlıcılık.-.-.-.-.-.-.-.-İslamcılık.-.-.-.-.-.-.-.-Türkçülük.-.-.-.-.-.-.-.Batıcılık

A) Namık Kemal          Sait Halim Paşa         Yusuf Akçura         Celal Nuri

B) Ziya Gökalp             Mehmet Akif             Celal Nuri               Ziya Paşa

C) Ömer Seyfettin       Tevfik Fikret             Mithat Paşa            A. Hamdi Akseki

D) Celal Nuri                M. Emin Yurdakul    Ziya Gökalp            Mehmet Akif

E) A. Hamdi Akseki      Ziya Gökalp              Tevfik Fikret          Yusuf Akçura

Cevap 20) Öğrencileri hayli zorlayan bir başka zor sorudur. Çok ayrıntı isteyen bir soru olması itibariyle, bu soruyu yapabilmek için iyi bir fikir akımları bilgisine sahip olmak gerekir. Ancak fikir akımlardan birini bilen kişi rahatlıkla çözebileceği bir sorudur. Ziya Gökalp Turancılığı ortaya atan kişi olması nedeniyle Ziya Gökalp'ın olduğu tüm şıklar elenir. Bu bağlamda B, D ve E seçenekleri elenir. Geriye A ve C seçeneği kalır. Osmancılık fikrini savunanların öncülerinden biri Namık Kemal'dir. Ayrıca Türkçülük akımını savunan öncülerinden biri de Yusuf Akçura'dır. Sadece bunlardan birini bilmek bile sorunun doğru cevabı olan A seçeneğine bizi rahatlıkla götürecektir. Bu bağlamda doğru cevap seçeneğimiz A seçeneği olacaktır.

-

21) Osmanlı Devleti, aşağıdaki ayaklanmaların hangisinin ardından Rusya'nın desteğini koruyabilmek için amacıyla 1833 yılında Hünkar İskelesi Antlaşması'nı imzalamıştır.

A) Patrona Halil

B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa

C) Tepedelenli Ali Paşa

D) Canberdi Gazali

E) Kabakçı Mustafa

Cevap 21) Direk bilgi isteyen ama pek de zor sayılabilecek bir soru değildir. Şıkları incelediğimizde, Lale Devri'nin saraya yaşamında lüks ve eğlenceye dayalı yapılan israftan dolayı 1730 yılında çıkan isyandır. Bu yüzden A seçeneği elenir. C seçeneğindeki Tepedenli Ali Paşa İsyanı 1822'lerde yapılan bir isyandır. Bu seçenek de elenir. D seçeneğindeki Canberdi Gazali İsyanı da Kanuni döneminde Şam Eyaleti Beylerbeyi olan Canberdi Gazali 1521 yılında isyan etmiştir. Bu yüzden soru kökünde verilen 1833 yılı ile bağlantılı olmadığı için D seçeneği de elenir. E seçeneğindeki Kabakçı Mustafa İsyanı da III. Selim döneminde 1807'de yapılan ve III. Selim'in yaptığı askeri yeniliklerden (Nizam-ı Cedid) dolayı yapılan bir isyan olup III. Selim tahttan indirilip öldürüldü yerine IV. Mustafa geçirildi. Haliyle bu seçenek de elenir. Ancak B seçeneğindeki Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı 1828-1833 yılları arasında Osmanlı Mısır Valisi olan Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmış bir isyandır. Dönemin padişahı olan II. Mahmut İngiliz ve Fransızlardan yardım istemişse de destek bulamamış  daha sonra tarihi söz olan "denize düşen yılana sarılır" sözü ile Rusya'dan yardım talebinde bulunmuş ve bu yardım karşılığı Hünkar İskelesi Antlaşması 1833 yılında Osmanlı-Rusya arasında imzalanmıştır. Bu bilgiler ışığında cevap B seçeneği olacaktır.

-

22)  Abdülmecit Dönemi'nde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir'

A) Demir yolları yapılması

B) Belediye teşkilatının kurulması

C) Telgraf hatlarının oluşturulması

D) Resmi bir müzenin kurulması

E) Posta teşkilatının kurulması

Cevap 22) Yine direk bilgi isteyen bir soru tipidir. 18-19 yüzyıl ıslahatları bilgisini ölçen bir sorudur. Soru şıklarını incelediğimizde; Abdülmecit döneminde, demir yolları yapılmış, belediye teşkilatı kurulmuş, telgraf hatları oluşturulmuş, resmi bir müze kurulmuştur. Ancak E seçeneğindeki Posta teşkilatı ilk kez II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu yüzden cevap E seçeneği olacaktır.

-

23) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dönemi'nde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi'nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir'

A) Takvim-i Vakayi

B) Ceride-i Havadis

C) Tercüman-ı Ahval

D) Mecmua-ı Fünun

E) Tasvir-i Efkar

Cevap 23) Direk bilgi isteyen sorudur. Osmanlı'da Türkler tarafından kurulan ilk özel gazete ve Şinasi'nin başyazar olduğu gazete sorulmaktadır. Şıkları tek tek incelediğimizde, A seçeneğindeki Takvim-i Vakayi II. Mahmut döneminde 1831 yılında kurdurulmuştur ve İlk Türk Osmanlı gazetesidir. Resmi bir gazetedir. Bu yüzden A seçeneği elenir. B seçeneğine baktığımızda Ceride-i Havadis bir İngiliz desteği ile 1840 yılında kurulmuş olan yarı resmi gazetedir. İlk ölüm ilanı bu gazetede verilmişti. Yarı resmi olması münasebetiyle bu seçenek de elenir. D seçeneğine baktığımızda Mecmua-ı Fünun, ilk Türkçe bilim dergisidir. Dergi, Mehmed Tahir Münif Paşa'nın kurduğu ve Osmanlı Devleti'ndeki ilk sivil bilim kurumu olma özelliğini taşıyan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'nin yayın organıdır. Gazete ile ilgisi olmadığı için bu seçenek de elenir. E seçeneğindeki Tasvir-i Efkar Gazetesi de Şinasi tarafından çıkarılmıştır. Ancak Tercüman-ı Ahval Gazetesinden 6 ay sonra çıkarıldığı için ikinci özel gazetedir. Bu yüzden E seçeneği de elenir. C seçeneğine baktığımızda Tercüman-ı Ahval Gazetesi 1860-66 yıllarında Şinasi ve Agah Efendi tarafından kurulmuş ve başyazarlığını Şinasi'nin yapmış olduğu ilk özel gazetedir. Şinasi'nin ilk Türkçe oyun olan "Şair Evlenmesi" de bu gazetede yayınlanmıştır. Bu yüzden cevap C seçeneği olmalıdır.

-

24) Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi, şehzade sancağı olamamıştır'

A) Trabzon

B) Amasya

C) Kütahya

D) Adana

E) Manisa

Cevap 24) Tarih testinin en kolay sorularından bir tanesidir. Şehzade sancağı; padişahın erkek çocukları belli bir yaşa geldiklerinde Lala denilen eğitmenleri tarafından Osmanlı'da padişah olabilmeleri için şehir olarak gönderildiği yere şehzade sancağı denilirdi. Soru şıklarını incelediğimizde Trabzon'da II. Bayazid'in oğulları olan Şehzade Abdullah ve Yavuz Sultan Selim (I. Selim) Trabzon Sancağında görev yapmışlardır. Amasya Sancağı'nda ise, II. Bayezid'in oğlu olan Şehzade Ahmet ve II. Bayezid de Amasya sancağında görev almıştı.  Kütahya Sancağında da, II. Selim burda sancak beyliği yapmıştır. Manisa Sancağında ise, II. Murat, III. Murat, III. Mehmet ve I. Mustafa, Kanunu Sultan Süleyman gibi birçok padişah şehzadelik yapmıştır. Ancak Adana'dan hiçbir padişah şehzadelik görevi için gelmemiştir. Bu yüzden cevap D seçeneği olacaktır.

-

25) 1921 Anayasası'nın hükümleri arasında aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir'

A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi

B) Kişi hak ve özgürlüklerin belirlenmesi

C) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması

D) il, ilçe ve bucakların yönetiminin düzenlenmesi

E) Genel Müfettişliklerin kurulması

Cevap 25) Direk bilgi isteyen başka bir soru tipidir. Bu soruda dikkat edilmesi gereken nokta 1921 Anayasası yapılırken dönemin şartları savaş ve ülkeyi kurtarma olduğu için acil ve mühim konular ele alınmıştır. Bu yüzden yasama ve yürütme ile yargı tek elde toplanması adına karar alınmış, seçimler 2 yılda bir yapılması maddesi yer almış, il, ilçe ve bucakların yönetimi hakkında düzenlemeler yer almış ve genel müfettişliklerin kurulması kararı alınmıştır. Ancak B seçeneğindeki kişi hak ve özgürlükler belirlenmesi 1924 Anayasası'nda yer alan bir konudur. Bu yüzden cevap B seçeneğidir.

-

26) Cumhuriyet Dönemi'nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır'

A) Öğretimin birleştirilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

D) Türk Medeni Kanunu'nun çıkarılması

E) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi

Cevap 26) Bu soruyu çözebilmek için Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki eğitim sistemini iyi bilmek gerekir. III. Selim ile başlayıp II. Mahmut ile devam eden ıslahat hareketlerinde birçok askeri, ilmi okul açılmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı eğitiminde medrese eğitimi ve Tekkelerde eğitim verilmekteydi. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde gerek çağdaş okulların varlığı gerekse medreselerin varlığı çift eğitim sistemini haliyle eğitimde tek başlılık bulunmuyordu. Bu yüzden Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birleştirildi ve medreseler kapatıldı. Bundan dolayı dini bilgiler ve pozitif ilimler olarak bilinen fen bilimleri tek bir okulda okutulması için bu kanun çıkarılmıştı. Bu bilgiler ışığında sorunun doğru cevap şıkkı A olması gerekmektedir.

-

27)  1933 yılında kurulan; ayakkabı, tekstil, kağıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir'

A) Etibank

B) Halkbank

C) Sümerbank

D) Türkiye İş Bankası

E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Cevap 27) Direk bilgi isteyen Tarih testi sorularından bir tanesidir. Soru şıklarını incelediğimizde A seçeneğindeki Etibank; 1935 yılında kurulan ve sanayi, maden, enerji, hammade gibi işlerin yapılması için her türlü sermayenin toplanacağı bancılık faaliyetlerini Etibank yürütmüştür. B seçeneğindeki Halkbank ise; 1933 yılında kurulup 1938'de faaliyete geçen bu banka, esnaf ve sanayiciye ucuz kredi vermek amacıyla kurulmuştur. D seçeneğindeki Türkiye İş Bankası ise; Türkiye'nin ilk özel bankası olup 1924 yılında Mustafa Kemal tarafından kurdurulan ve ilk genel müdürlüğünü Celal Bayar'ın yaptığı, çek, yatırım hesabı, yatırım fonu gibi kavramları ve ilk ATM'yi kullanan banka olması konusunda öncü olmuş bir bankadır.  E seçeneğindeki Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 1925 yılında kurulmuş olup Sanayi ve Maadin Bankası yeni gelişmeye başlayan sanayi teşebbüslerine kredi vermek ve bu teşebbüslere karşı düzenleyici rol oynamak gibi önemli görevleri bulunmaktaydı. C seçeneğindeki Sümerbank'a gelirsek, 1933 yılında Atatürk tarafından kurdurtulan ve ticari nitelikte mal üreten kuruluş olup tekstil sanayisi ile aynı anda banka konumun olan bir bankadır. Atatürk devrimlerinden devletçiliğin hayata geçirilmiş bir versiyonudur.

-

28) Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi, 1934 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile tanınmıştır'

A) Kendi soyadını kullanma

B) Belediye başkanı seçme ve seçilme

C) Muhtar seçme ve seçilme

D) Milletvekili seçme ve seçilme

E) Mirasta erkekle eşit olma

Cevap 28) A seçeneğindeki kendi soyadını kullanma ile ilgili hala bir düzenleme yapılmadığı için Medeni Kanun'da böyle bir hakları bulunmamakta. Bu konuda açılan davada Anayasa Mahkemesi 21 Ekim 2011 tarihli resmi gazetenin 28091 sayılı kararında konuya ilişkin eşitsizlik olmadığı gerekçesiyle sadece kendi soyadını kullanma duruma karşı olumsuz karar almıştır. B seçeneğindeki belediye başkanı seçme ve seçilme hakkı 1930 yılında tanınmıştır ve ilk bayan belediye başkanı Mersin'den 1950 yılında Müfide İlhan'dır. . C seçeneğindeki Muhtar seçme ve seçilme hakkı da 1933 yılında verilmiştir. E seçeneğindeki mirasta erkekle eşit olma ise daha öncelerden beri vardır. 1847 yılındaki İrade-i Seniye ve 1858 Arazi Kanunnamesi ile bu hak verilmişti. Cevap seçeneğimize gelirsek, 1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneğimiz D olacaktır.

-

29) 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.

Avrupa'daki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir'

A) Locarno

B) Brest-Litowsk

C) Saint Germain

D) Trianon

E) Sykes-Picot

Cevap 29) Direk yine bilgi isteyen bir tarih soru tipidir. Şıkları incelediğimizde, B seçeneğindeki Brest-Litowsk Antlaşması 1918 yılında Rusya ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış bir antlaşma olup Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı son antlaşmadır. (Kars, Ardahan, Batum, Artvin), C seçeneğindeki Saint Germain Antlaşması İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında 1919'da imzalanmış bir antlaşmadır. D seçeneğindeki Trianon Antlaşması, İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında 1920'de imzalanan antlaşmadır. E seçeneğindeki Sykes-Picot Antlaşması da 1916'da İngiltere ile Fransa arasında Osmanlı'nın Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını ön gören gizli antlaşmadır. Cevap seçeneğimize geldiğimizde ise A seçeneğindeki Locarno Antlaşması; İsviçre'nin Locarno kentinde müzakere edilip Londra'da imzalanan ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi hedefleyen çabaların bir zinciri olan Locarno Antlaşması Batı Avrupa'daki sınırların değişmezliğini teyit ederken, Doğu Avrupa'daki sınırların revizyona(yenileme, gözden geçirme, yeniden düzenleme) tabi tutulmasına imkan tanıdı. Bu bilgiler ışığında cevap seçeneği A olacaktır.

-

30) Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro'nun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir'

A) Fovizm

B) Kübizm

C) Dadaizm

D) Empresyonizm

E) Sürrealizm

Cevap 30) 20. yüzyıl sanat akımları bilgisini bir sorudur. Soru kökündeki "bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar" ipucu ve bu akımın temsilcileri olan "Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro" bilgisi öğrencileri bilgileri dahilinde rahatlıkla cevaba götürmektedir. Cevap seçeneklerini incelediğimizde,  A seçeneğindeki Fovizm ismini vahşi hayvanlar olarak tanımlanan fauves kelimesinden alır. Özelliği ise tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımını ön planda tutan resimliktir. Temsilcisi ise, Matisse, Derain ve Vlaminck'tir. Bu yüzden soru kökündeki bilgi ve kişilerle uyuşmadığı için A seçeneğini eleriz. B seçeneğindeki Kübizm; Pablo Picasso ve Georges Braque temsilcileri olup, nesne yüzeylerinin ardına bakarak konuyu aynı anda değişik açılardan sunabilecek geometrik şekilleri vurgulamışlardır. Bu yüzden B seçeneğini de eleriz. C seçeneğindeki Dadaizm'e baktığımızda; Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dadaizm'in ana karakteridir. Temsilcileri ise; Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Jacques Magnifico, Marcel Janco ve Emmy Hennings ve Andre Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Paul Eluard ile Georges Ribemont-Dessaignes adlı kişilerdir. Bu akımdaki kişiler daha sonra Sürrealizm'e yönelmesi adına en fazla çeldirici özelliği olan seçenek olmasına rağmen temsilcileri soru kökündeki ile uyuşmamasından kaynaklı bu seçeneği de eleriz. D seçeneğindeki Empresyonizm'e baktığımızda; diğer bir ismi İzlenimcilik olan bu akımda, Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefleyen özellikle resim alanında etkili olan akımdır. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro'dur. Bu yüzden bu seçeneği de eleriz. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını Sürrealizm akımı kullanmaktadır ve Freud'un bilinçdışı teorilerinden etkilenmiştir. Soru kökünde bilinç dışı kelimesi direk bizi bu akıma götürmekte ve temsilcileri de bu akımın öncüleri olması nedeniyle cevap seçeneğimiz E olacaktır.

-

31)  Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi'nde yer alan ilkelerden biri değildir'

A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması

B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi

C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması

D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması

E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması

Cevap 31) Direk bilgi isteyen ve Atlantik Bildirisi'nin maddelerine hakim olan öğrencilerin yapabileceği bir tarih soru tipidir. 1941 yılında ABD ve İngiltere arasında yapılan ilkelere göz attığımızda; Toprak genişlemesi olmayacak, Üzerinde yaşayanların onayları dışında hiçbir toprak değişikliği yapılmayacak, Uluslara kendi yönetim şeklini seçme hakkı verilecek, Kendi kendilerini yönetimden yoksun bırakılanlara bu hakları iade edilecek, Tüm ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlanacak, Denizlerin kullanımında eşitlik ilkesi esas alınacak, Zor kullanma uluslararası bir siyaset aracı olmayacaktır. şeklindedir. Bu bilgiler ışığında C seçeneğinin Atlantik Bildirisi'nde yer almadığı görülecektir. Bu yüzden cevap C seçeneği olmalıdır.

-

32) Kasım 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı'na gönderilen mektupla, İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler hâlinde Filistin'e göç etmeye başlamışlardır.

Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir'

A) Schuman Bildirgesi

B) Balfour Deklarasyonu

C) Marshall Planı

D) Truman Doktrini

E) Helsinki Nihai Senedi

Cevap 32) Yine direk bilgi isteyen dünya siyasi tarihi hakkında bilgileri yoklayan bir tarih soru tipidir. Bu soruda dikkat edilmesi gereken noktalar "bildiriyi yapan ülke, bildirinin yapıldığı tarih ve muhatap taraf olan Yahudilerle ilgili karardır." Bu yüzden A seçeneğinde Schuman Bildirgesi 1950 yıllarında Fransa dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından okunan ve Fransa ile Batı Almanya'nın kömür/çelik sanayilerini tek çatı altında birleştirmeyi öngören öneridir. Gerek tarih gerekse bildiriyi yayınlayan ülke gerekse Yahudilerle ilgisiz bir bildiri olmasından dolayı A seçeneği elenir. C seçeneğindeki Marshall Planı 1947lerde önerilip 1948-51 arasında yürürlüğe konulan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım planıdır. Bu bilgiler ışığında C seçeneği de elenir. D seçeneğindeki Truman Doktrini, 1947 yılında ABD  Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plan olup Komünizm tehdidi altındaki ülkelere mali ve askeri yardımı öngören bir plandır. Bu yüzden D seçeneği de elenir. E seçeneğindeki Helsinki Nihai Senedi; 1973 tarihinde, Helsinki'de açılan ve 1973'ten 21 Temmuz 1975'e kadar Cenevre'de çalışmalarını sürdüren Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansıdır. Bu bilgiler ışığında E seçeneği de elenir. Doğru cevap şıkkımız olan B seçeneğindeki Balfour Deklarasyonu; Lloyd George'un başbakanlığındaki İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Althur Balfour'un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin'de bir Yahudi devletinin -İsrail- kurulmasıyla sonuçlanan girişimdir. Bu yüzden cevap B seçeneği olmalıdır.

-

33) Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakilerden hangisidir'

A) Bağdat

B) Balkan

C) Sadabat

D) Kellogg-Briand

E) Varşova

Cevap 33) Bu soruda öğrencilerin bazı paktların tarih ve içeriği hakkındaki siyasi tarih bilgileri yoklanmaktadır. Sorunun şıklarını incelediğimizde, Bağdat Paktı, 1955-58lerde Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında, Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütü olarak bilinir. Bu yüzden A seçeneği elenir. B seçeneğindeki Balkan Paktı; 1933'ten Almanya'da Nazi iktidarının başlaması ve İtalya'nın Akdeniz'de ve Balkanlar'da genişleme çabası ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başlaması üzerine 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır. Bu yüzden B seçeneği de elenir. C seçeneğindeki Sadabat Paktı ise ; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 1937'de Tahran'da Sadabad Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı olup  paktın toplanma nedeni olarak Kürt aşiretlerinin Türkiye-İran-Irak arasında isyan etmeleri ve yeni sömürgecilikten kurtulan devletlerin bağımsızlıklarına vurgu yapılması adına imzalanan anlaşmadır. Bu bilgiler ışığında C seçeneği de elenir. E seçeneğine baktığımızda, 1955'de Varşova'da sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan'dı. Bu yüzden E seçeneği de elenir. Cevap seçeneğimiz olan D seçeneğindeki Kellogg Paktı ise, 1928'de savaşın ulusal politika olarak kullanılmasını yasaklayan bir uluslararası silahsızlanma antlaşması olup Türkiye de katılmıştır.  Bu yüzden cevap D seçeneği olmalıdır.

-

34)  Aşağıdakilerden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir'

A) Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının hızla artması

B) Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması

C) Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi

D) Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi

E) Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması

Cevap 34) Bu soruyu yapabilmek için ya 1929 yılında olan Dünya Ekonomik Buhranı'nın meydana getirdiği sonuçlar bilinmeliydi ya da genel bir Avrupa Tarihi bilgisine sahip olunması gerekliydi. Avrupa'da gerek Otuz yıl Savaşları gerekse salgın hastalıklar asıl önemlisi sömürgecilik yarışının neticesinde Sanayi İnkılabı'nın getirdiği hızlı ekonomik büyüme ve fabrikalar özellikle iş kollarında işçi azlığı sorununu getirmişti. Bu döneme kadar kadınlar iş hayatında yer almıyordu. Burjuva sınıfı bu işçi açığını kapatması adına kadınların iş hayatına girmesini sağlamıştır. Bu bilgilerden dolayı E seçeneğindeki "Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması" çok daha öncelerde meydana geldiği için cevap E seçeneği olmalıdır.

-

35) Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936'da Montrö'de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz'deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir'

A) İtalya

B) Fransa

C) Yunanistan

D) Bulgaristan

E) İngiltere

Cevap 35) I. Dünya Savaşı sonunda İtalya'ya vaat edilen yerlerin verilmemesi (Paris Barış Konferansı'nda Ege kıyıları ve 12 Ada'nın İtalya yerine Yunanistan'a verilmesi) gerekse Faşist yönetimin gelip sömürgecilik yarışında geri kalmanın getirdiği yayılmacı politika izlenilmesi İtalya ve Almanya'yı tehdit gören diğer Avrupalı ülkeler mevcut statükoyu korumaya çalışmışlar ancak İtalya özellikle gözünü Akdeniz ve Afrika'ya çevirmesi diğer Avrupa ülkelerini harekete geçirmiştir. Bu bağlamda örneğin 1933 yılında yapılan Balkan Paktı'na Türkiye de katılmış ve bunun temel nedenlerinden biri de İtalya'nın yayılmacı politikasından dolayıdır. Bu yüzden cevap seçeneği A olacaktır.

-

36)  Uzak Doğu'nun II. Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur'

A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku'nun kurulması

B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB'nin yakınlaşması

C) Japonya'nın yayılmacı politika uygulaması

D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması

E) Hindistan ve Pakistan'da bağımsızlık mücadelelerinin olması

Cevap 36) 35. soruya benzer nitelikte bir sorudur. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, İtalya ve Japonya ikinci dünya savaşında aynı gurupta yer alacak ve bunların özellikle yayılmacı politikaları savaşın başlamasına ve birçok cephenin açılmasına neden olacaktır. Bu bilgiler ışığında Japonya özellikle Uzak Doğu'da Mançurya bölgesine saldırması, ABD gemilerine saldırması ABD'nin Japonya'ya savaş açmasına neden olacaktır. Bu bilgilerden C seçeneği doğru cevap olacaktır.

-

37) Türkiye'de,

I. varlık,

II. toprak mahsulleri,

III. emlak

vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı'nın etkisiyle çıkarılmıştır'

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Cevap 37) Varlık vergisi 1942 yılında II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye olumsuz etkisinden dolayı çıkarılmıştır. Toprak mahsulleri vergisi de, 1943 yılında yasalaşmıştır. Bu vergi türü, II. Dünya Savaşı'nın etkisinden dolayı çıkarılmış ve çiftçi ile tarım ürünlerinin belli yüzdeleri arasında alınması kararlaştırılmış bir vergi olmuş ancak uygulanmasında problemler çıkması nedeniyle 1946'da kaldırılmıştır. Emlak Vergisi 1970 yılında çıkarılmıştır. Emlak vergisi, II. Dünya Savaşı ile bir bağlantısı olmadığı için doğru cevap seçeneği D şıkkı olacaktır.

-

38) Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB'nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.

A) Yugoslavya

B) Çekoslovakya

C) Polonya

D) Macaristan

E) Bulgaristan

Cevap 38) Dünya siyasi tarih bilgisini yoklayan bir başka sorudur. Bu soruda dikkat edilmesi gereken temel nokta Almanya Nazisine karşı direniştir. Bu direnişi gösteren ülkelerden biri de Yugoslavya'dır. Yugoslavya lideri Josip Broz Tito tarafından başarılı bir şekilde direniş göstermiştir.

-

39) Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945'te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti'yi kuran devlet adamlarından biri değildir'

A) Celâl Bayar

B) Hasan Polatkan

C) Fuat Köprülü

D) Refik Koraltan

E) Adnan Menderes

Cevap 39) Dörtlü Takrir, 12 Haziran 1945'de CHP'li Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün meclis grubunda açık olarak görüşülmek üzere verdiği önergedir. Dört kişi verdiği için Dörtlü Takrir diye anılır. Partiden ayrılan bu dört kişi Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Hasan Polatkan ise; daha sonra kurulan Demokrat Parti'nin iktidarlık döneminde maliye bakanlığı görevini üstlenmiş 1961 yılında Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu ile birlikte idam edilen politikacılardan biridir. Bu bilgiler ışığında cevap B seçeneği olacaktır.

-

40)  Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme" nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir'

A) Afrika'da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi

B) ABD'nin Vietnam Savaşı'nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi

C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması

D) Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması

E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı'nın yaşanması

Cevap 40) Tarihinden de anlaşılıyor ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1948 yılında soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması adına sözleşmesinin yapılmasının temel nedeni, Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan soykırım gibi eylemlerin önlenmesidir. Bilindiği gibi Nazi Almanyası Faşist bir yönetim sergilemiş özellikle Yahudilere karşı büyük soykırımlar gerçekleştirmiştir. Bu yüzden C seçeneği cevap olacaktır.

-

41) Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri olan, 1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistan'da 2 Ekim günü anısına milli tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir'

A) Muhammet Ali Cinnah

B) Muhammet Nadir

C) Jawaharlal Nehru

D) Mahatma Gandhi

E) Muhammet İkbal

Cevap 41) Yine Dünya siyasi tarih ve genel kültür bilgisini yoklayan başka bir tarih testi sorusudur. A seçeneğindeki Muhammet Ali Cinnah, Pakistan'ın bağımsızlığının önderidir. Bu yüzden A seçeneği elenir. B seçeneğindeki Muhammet Nadir de; sadece çeldirici olması adına şıklara konulan bir isimdir. C seçeneğindeki Jawaharlal Nehru da; Hindistan Ulusal Kongresi'nin önemli siyasi üyelerinden biridir. Hindistan'ın ilk başbakanıdır ve 1889-1964 yılları arasında yaşamıştır. Bu yüzden C seçeneği de elenir. E seçeneğindeki Muhammet İkbal de; Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacıdır.  1877-1938 yılları arasında yaşamıştır. Bu yüzden E şıkkı da elenir. D seçeneğindeki Mahatma Gandhi ise; bu soruda Hindistan bağımsızlığı denilince akla gelen tek kişi Mahatma Gandhi'dir. Kendisi savaşmadan kazanan yani savaşmadan bağımsızlığı elde eden biri olarak tarihe geçmiş bir şahsiyettir. Mahatama Gandi pasif direniş ilkesinin siyasi alanda ilk uygulayan kişidir. Bu bilgiler ışığında cevap D seçeneği olacaktır.

-

42) Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB'nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir'

A) Avrupa Konseyi

B) NATO

C) Balkan Paktı

D) Bağdat Paktı

E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

Cevap 42) Türkiye'nin dış politika bilgisini ölçen tarih testi soru tiplerinden biridir. Bu sorunun şıklarını incelediğimizde Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 1949 yılında katılmıştır ve kurucu üyelerinden biridir. NATO'ya 1952 yılında katılmıştır. Balkan Paktı'na İtalya'nın yayılmacı politikasından dolayı 1934 yılında katılmıştır. Bağdat Paktı'na Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütü olan Bağdat Paktı'na 1955'te katılmıştır. Ancak E seçeneğindeki Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957'de kurulmuş ve şuanki Avrupa Birliği'nin eski ismidir. Bununla birlikte Türkiye hala bu birliğe girmemiştir. Bu yüzden cevap E seçeneği olacaktır.

-

43)  Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir'

A) Lazerin icat edilmesi

B) İlk nükleer reaktörün kurulması

C) İlk kalp naklinin yapılması

D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi

E) DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi

Cevap 43) Yine bir genel kültürü içine kapsayan Bilim Tarihi test sorusudur. Şıkları incelediğimizde 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşifleri bu tarih arasında değerlendirmemiz gerekir.  A seçeneğindeki Lazer, C. H. Townes tarafından 1953 icat edilmiştir. B seçeneğindeki İlk nükleer reaktörü'nü aynı zamanda 1938 yılında Nobel Fizik Ödülü alan Enrico Fermi tarafından 1950lerde kurulmuştur. D seçeneğindeki Çocuk felci aşısının geliştirilmesi, Jonas Salk tarafından 1960 yılında kuruldu. E seçeneğindeki DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi 1953 yıllarında bir çok kişinin katkısı ile çözülmüştü. Ancak C seçeneğindeki  ilk kalp naklinin yapılması 1967 yılında Christiaan Neethling Barnard tarafından yapılmıştı. Bu yüzden doğru cevap seçeneği C olacaktır.

-

44)  Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB'nin Küba'ya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranı'nın Türkiye'yi ilgilendiren sonuçlarından biridir'

A) Türkiye'deki ABD'ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi

B) Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi

C) Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması

D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması

E) Türkiye'ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması

Cevap 44) Türkiye'nin dış politika bilgisini ölçen sorulardan biridir.  B seçeneğindeki Kore'ye asker gönderilmesi 1950li yıllarda Türkiye, Güney Kore ile Kuzey Kore Savaşı'ndan dolayı Birleşmiş Milletler'in üyesi olmasından dolayı ve Birleşmiş Milletler Konseyi'nin çağrısı üzerine asker göndermiştir.  C seçeneğindeki Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması 1945 yılındadır. D seçeneğindeki Türk topraklarının NAT güvencesi altına alınması ise NATO'ya giren her ülke aynı zamanda toprakları NATO güvencesi altına alınmış bulunuyordu. Türkiye 1952 yılında katılmıştır.  E seçeneğindeki Türkiye'ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması ise, doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri "komünizm tehdidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını bildirmesi ile ilgilidir ve 1947 yılında Truman Doktrini ortaya atılmıştır. A seçeneğini incelediğimizde ise, Türkiye'deki ABD'ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi ise,  Küba Füze Krizi ile ilgilidir. Bu füzeler 1961 yılında Türkiye'nin İncirlik Üssü'ne takılmıştı. ABD tek taraflı kararla bu füzeleri sökmeye başlamıştır.

Kategoriler:
Etiketler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi