Türk adının anlamı, türk adının anlamı nedir, türk isminin anlamı, türk isminin anlamı nedir, türk isminin manası nedir

Türk Adının Anlamı
Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır.

Türk adı Uygur metinlerinde "Güç, Kuvvet" anlamında kullanılmıştır
Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügati't-Türk" adlı eserinde Türk adı "Olgunluk Çağı" anlamında kullanılmıştır.
Çin kaynaklarında Türk adı "Miğfer" anlamında kullanılmıştır.
Ziya Gökalp ise, Türk adının "Türeli (Töreli), kanun nizam sahibi" anlamına geldiğini belirtmiştir.
Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplar ise VIII. (8) yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklarına Türk adı vermişlerdir.
Türkiye adı VI. (6) yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise Türkiye ve Türkistan adı Türk hakimiyeti sahasının genişlemesine paralel olarak IX (9) ve X. (10)  yüzyıllarda Volga Nehri'nden Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölge için, XI. (11) yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.
Türk adını ilk kez devlet içinde kullanan Göktürkler olmuştur.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Korku    
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi