İlk Türk gazetesi.

11 Kasım 1831'de yayınlanmaya başladı. Basım işi için İstanbul'da Serasker Kapısı yakınlarında Kapıcıbaşı Musa Ağa'dan alınan bir konakta Takvimhane adı ile bir matbaa kuruldu. Vakanüvis Esad Efendi Takvimhane'nin başına getirildi. Gazetenin haftada bir defa çıkması kararlaştırıldı. Gazetenin ilk basımı 5.000 adettir. Haftada bir yayınlanması düşünülen gazete 1838'e kadar yılda 30 sayı olarak yayınlanabildi. 1839-1878 tarihleri arasında yayını durduruldu. 1891'de yayına tekrar başladıysa da bu 15 ay sürmüş ve yayıma tekrar ara verilmiştir. 1 Eylül 1908'de tekrar yayınlanmaya başlanan gazete, düzenli olarak İstanbul hükmetinin istifasına kadar devam etti.

Takvim-i Vekayi'nin düzensiz olarak Fransızca, Ermenice ve Arapça nüshaları da yayınlanmıştır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi