BALKANLAR

Bizans İmparatorluğu'nun zayıflaması üzzerine Balkanlarda 9. yüzyıldan itibaren Bulgar Krallığı, Sırp Krallığı, Eflak Prensliği, Boğdan Prensliği, Makedonya Prensliği gibi birçok devlet kurulmuştur. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada bu devletler, birbiriyle hem siyasi hem dini çatışmalar yaşıyorlardı.

Balkanlarda güçlü bir devlet yoktu.

 

ANADOLU


Bizans İmparatorluğu: Anadolu Selçuklu Devleti'ne 1176'da Miryokefalon Savaşı'nda yenilen Bizans, 1204'te 4. Haçlı Seferi'nde Haçlı istilasına uğradıktan sonra bir süre için ortadan kalktı.

Bizans asilleri İznik ve Trabzon'a kaçıp, buralarda yeni devletler kurdular.

İznik Rum Prensliği, 1263'te İstanbul'daki Latin Krallığı'nı yıkıp, Bizans'ı canlandırdı ancak artık Bizans, eski gücünü kaybetti.

Trabzon Rum İmparatorluğu ise bağımsız yaşamaya devam etti.

 

Anadolu Selçuklu Devleti: Haçlı Seferleriyle zayıflayan Anadolu Selçuklu Devleti, 1243 Kösedağ Savaşı'nda İlhanlı Devleti'ne yenilerek vergiye bağlandı. Anadolu Selçukluları bir süre daha yaşadı ama otoritesi sarsıldığı için topraklarında birçok Türkmen Beyliği kuruldu.


İlhanlılar: Moğol İmparatorluğu'nun kolu olan İlhanlı Devleti. Kösedağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ni yenip vergiye bağladı. İlhanlıların asıl amacı Orta Doğu'ya hakim olmak olduğu için Anadolu'da tam olarak egemenlik kuramadılar.


Anadolu Beylikleri: Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesinin zayıflaması üzerine Anadolu'nun her tarafında kurulan Türkmen Beylikleri arasında sürekli mücadeleler vardı.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1308'de yıkılmasından sonra her bir beyliğin hedefi, Anadolu Türk Birliği'ni kendi bünyesinde kurmaya çalışmak oldu.

Bu beyliklerin en güçlüsü, aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin son başkenti Konya'yı da elinde bulunduran Karamanoğulları'ydı. Onu Germiyanoğulları ve Candaroğulları takip ediyordu.

Yapılan Yorumlar

TigiBabaHD
TigiBabaHD02 Ekim 2019

Çok güzel olmuş

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi