(MÖ 1700 - MÖ 700)

- M.Ö. 2000 yılı başlarında Anadolu'ya gelen Hititler, Orta Anadolu'da Kızılırmak havzasına yerleştiler. Anadolu'ya Kafkaslar üzerinden gelmişlerdir.
- M.Ö. 3000 yıllarında bu bölgeye Haiti kabileleri yerleşmişlerdi. Hititler, Haiti kabilelerini dağıtarak bu bölgeye yerleştiler.
- Hititler, M.Ö. 1800 yıllarında başkenti Hattuşaş (Boğazköy) olan bir devlet kurdular.
- Hitit Devleti'nin kurucusu, I. Hattuşili (Labarna)'dir.
- M.Ö. 1400 yılında başa geçen Il Tuthalia dönemiyle Hititlerde imparatorluk dönemi başladı.
- imparatorluk döneminin en önemli olayı, Hititler ile Mısırlılar arasında yaşanan Kadeş Savaşı'dır. Savaşın sebebi, iki devletin de Anadolu'ya egemen olma isteğidir. İki tarafın da üstünlük sağlayamaması üzerine tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması imzalandı (M.Ö. 1280).
- Hitit imparatorluğu, M.Ö. 1200 yıllarında Ege göçleri sonucunda yıkıldı.
- Bir kısım Hititler, şehir devletleri kurdularsa da bu şehir devletleri zamanla Asurlular tarafından yıkıldılar.
- Hititlerde MÖ 1200'lerde merkezi krallık kuruldu. Büyük Kral; hem başkomutan, hem baş yargıç, hem de başrahipti.
- Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir.
- Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.
- Hititlerde asillerden oluşan pankuş denilen bir meclis vardı. Bu meclis, kralın yetkilerini kısıtlıyordu.
- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi tavananna denilen kraliçeydi.
- MÖ 1200 ve MÖ 600 arasında Anadolu'da çok tanrılı inanış mevcuttu.
- Anadolu'ya bu yüzden Hititler Dönemi'nde Bin Tanrılı İl denmiştir.
- Hititler, kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı.
- Halk genellikle yöneticiler (soylular), rahipler, hürler, namralar ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.
- Ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu.
- Hititler, Asurlulardan aldıkları çivi yazısını ve kendi buluşları olan hiyeroglif (resim yazısı) yazısını kullandılar.
- Hititler krallarının hayatlarını anlatan anal adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Tanrıya hesap verme düşüncesiyle zaferlerle birlikte yenilgiler de anlatılmıştır.
- Anadolu'da kanunlar, Mezopotamya'daki gibi kısasa kısas değildi.
- Onur kırıcı, acımasız yasalar yoktu.
- Hititler, insan haklarına önem vermişlerdir.
- Aile hukuku ile ilgili düzenlemeler yapılmış, kadına değer verilmiş, kölelere bile özgürlük sağlanmıştır.
- Hititler, kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. İvriz ve Yazılıkaya kabartmalar' Hititlere aittir.
- Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı Kadeş Antlaşması'nı imzaladılar.

Önceki
Önceki Konu:
Hattiler
Sonraki
Sonraki Konu:
İyonyalılar

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi