Balkanlar.. Birçok millet ve Devlet himayesi altına girmiş.Ve Osmanlı'daki kadar mutlu ve huzurlu olmamıştır.Peki neden ve nasıl isyanlar çıkartıp bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir'

Kimileri diyor ki: Osmanlı Devleti Balkanlarda zulmetmiş yakmış,yıkmış öyle ki Hristiyan Bosnalılar Türk korkusundan dolayı Müslüman olmuş.Osmanlı Balkanları işgal etmiş..Bunları söylemek son derece komik ve tam anlamıyla saçma olur.Bunu söyleyenlerin neden söylediğini anlayamıyorum ama söyleyenlerin bir kısmının da bizlerden birilerinin söylediğini biliyorum.Peki eğer sizde Osmanlı Devleti'nin

Balkanlarda yakıp yıkma politikasını izlediğini düşünüyorsanız.Öncelikle yanıldığını söyleyerek başlayacağım.Sizde bana nerden böyle bir iddia atıyorsun derseniz:

*Bugün Arnavutlukta "Türk"kelimesinin onlar için doğruluk,dürüstlük,yiğitlik,efendilik ve hak bilirlik manalarına geliyor.Hatta ve hatta Arnavutlar kendi aralarında yemin ederken "Doğru söylemiyorsam Türk olmayayım!"diyerek birbirlerini inandırmaya çalışıyorlar.

*Çarlık Rusyasının panslavizm propogandasına kanarak Rusya'ya göç eden Osmanlı Devleti teb'ası bazı Bulgar vatandaşların,tekrar topraklarıına dönebilmek için 30 Ocak 1862'de Osmanlı Devleti'ne müracat etmişlerdir.Ve:"Ecdadımız Osmanlı idaresinde rahat ve her türlü nimet ve adaletle dolu bir hayat sürmüşken bizler Rusya'ya gitmekle,yazık ki bir tuzağa düşmüş olduk.Saf insanlar olduğumuz için aleyhimizde tertiplenen bu hareketin sonucunu düşünmedik ve bu işi bilerek yapmadık.Göç etmeden önce ,Vidin'de bulunan Rusya konsolosunun vaadlerine kanarak,mallarınızı ve eşyalarımızı gayet düşük fiyata satmıştık.Zira konsolos 'Sizin için Rusya topraklarında her şey hazır ve amadedir emval ve emlakinizin bedeli orada meccanen karşılanacaktır' diyerek bize teminat vermişti.Halbuki oraya vardıktan sonra bize mallarımızın ve emlakımızın bedeli olarak bir şey verilmediği gibi üstelik bizden para da almaya kalktılar.Gece gündüz pişmanlık gözyaşları döküyoruz.Zira burada hiç kimse yüzümüze bakmıyot.Akıbetini düşünmeden hayvancasına koşup geldiğimiz bu yerden kurtulmamız için ,bizler gibi kandırılan diğer Bulgarlar hemşehrimizle birlikte affedilerek,tekrar Osmanlı topraklarıa dönebilmemiz hususunu niyaz ederiz" diyerek Balkanlarda kandırılıp Osmanlıya karşı kışkırtılan Bulgarları en iyi biçimde ifade etmişlerdir.

*Çarlık Rusyası'nın Balkanlar'ı Osmanlı'dan koparmak gayesi ile Balkan milletlerine gizliden gizliye silah dağıtıp,bir yandan da fitne tohumları ekerek ayaklandırmaya çalışmıştır.Bu iş için vazifelendirilen Rus generali Çirnayev'in 1877 yılında Bulgaristan'da Çar'a gönderdiği gizli rapor ağlatıcı cinsten:

   "Buralarda hiç yoktan ordular meydana getirdim.Bu askerleri ölüme sevkediyorum.Fakat bu insanları sendeleten bir engel var;TÜRKLERİN YAŞAYAN HATIRALARI!ölümden korkmayanlar bu hatıralardan korkuyorlar.Yalnız Türkleri değil,onların tarihlerini de yenmek lazım.

Onlarda herhalde bir sihirbaz zekası var.Bir değil,birkaç istila bile,onların iliklerine işleyen gizli üstünlüklerini yıkmaya bence kafi gelmeyecektir."diyerek ibretli bir itirafta bulunmuştur.

*Kurtuluş savaşından öceki İstanbul'un işgal yılları sırasında,birçok yerli rum kışkırtılarak taşkınlıklar yaparak Türk düşmanlığını körüklemesine mukabil hakperest bir Rum olan Alerko Mandacı'nın elinde tespihi,başında fesi ile dolaşıp:"Ben bu fesin altında doğdum,bunun altında ölürüm!"diyerek soydaşı diğer Rumlara muhalefet edip onlarla yaka paça mücadele etmiştir.

*Ve son örneğimiz de herkesin bildiği olan Sırpça,Yunanca,Makedonca,Boşnakça,Hırvatça gibi Balkan dilleri bunların ne alakası var diyorsanız da şöyle diyelim 400 sene gibi bir sene Türklerin himayesi altında yaşamalarına rağmen neden hala kendilerine ait bir dilleri var diyorum sebebi ise belli Osmanlı Devleti'nin yerli halkın diline dokunmamış olmaları.

Eğer hala örnekler yetersiz Osmanlı Devleti Balkanlar'da zulüm yapmış ,bu yüzden  de isyanlar oldu ve bağımsızlık için mücadele etmiş diyorsanız.

  Onların isyan çıkartıp bağımsızlık için mücadele etmesinin sebebi örneklerde de verdiğim gibi "KIŞKIRTMA" politikası.Gerçekten de mükemmel bir politikaymış ki 400 sene hoşgörü ve müsamaha görmüş bu Balkan toplumları bağımsızlık için mücadele etmiştir.  

Örneklerin kaynakları:Tarih Şuuruna Doğru(ALBATROS KİTAPLARI)

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi