Oğuzların nüfusu Maveraünnehir'de engellenemez bir şekilde artıyordu. Karahanlı büyük kağanı Togan Ahmed Han'ın vefatıyla yerine Yusuf Kadir Han geçti. Ancak kardeşi Ali Tegin onun hükümdarlığını tanımadı. Ali Tegin mücadelesinde Arslan Yabgu'dan yardım alıyordu. Gazneliler de bu durumdan rahatsızdı.

Karahanlı Yusuf Kadir Han ve Gazneli Mahmud 1205 yılında Semerkant yakınlarında buluştular. İran-Turan meselelerinin görüşüldüğü bu görüşmede Ali Tegin ve Arslan Yabgu'nun bertaraf edilmesine karar verildi.

Gazneli Mahmut'un ordusuyla Türkistan'a geldiğini öğrenen Ali Tegin çöle kaçtı. Arslan Yabgu ise Sultan ile görüşmek istedi. Ancak yakalanarak Hindistan'ın Kalincar Kalesi'ne hapsedildi. Ölene kadar da burada tutuldu.

Yabgulular Sultan Mahmut'un talebi üzerine Horasan'a nakledildi. Amaç olası bir birleşmeden kaçınarak Tuğrul ve Çağrı Beylerin daha fazla güçlenmesini engellemekti. Yabgulular gittikleri yerde de asayişi bozunca Gazneli Mahmut tarafından cezalandırıldı. Kurtulanların bir kısmı Aral-Hazar arasına göç etti.

Gazneli Mahmud öldükten sonra tahtı ele geçirmek için Mesud'a yardım etmek için tekrar Horasan'a dönseler de Mesud tahta çıktıktan sonra onların beylerini öldürdü. Oğuzlar da Horasan şehirlerini yağmalayarak batıya doğru göç ettiler. Musul'da Arap Emiri Karvaş tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldılar.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi