İkinci Balkan Savaşı

Savaşın Nedenleri

1.Bulgaristan'ın Birinci Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı alması (Özellikle Makedonya üzerindeki anlaşmazlıklar) ve Ege Denizine ulaşmasından dolayı Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlığa düşmesi.

2.Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne kadar genişlemesini Yunanistan'ın uygun görmeyişi.

3.Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu

Yunanistan'ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı birleşmiştir. Bulgaristan'ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli'ni Bulgarlardan almıştır.

İkinci Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan yenildi.

Savaş Sonucunda Yapılan Antlaşmalar 

1. Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): Balkan devletleri arasında yapıldı.

Açıklamalar:

1.Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı'nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti.

2.Bükreş Antlaşması, Balkanlarda huzuru sağlayamadı.

3.Bu antlaşmaya Osmanlı Devleti katılmadı.

4.Bulgaristan, Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirdi.

2. İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalandı.

Antlaşmanın İçeriği:

1.Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.

2.Edirne, Kırklareli Dimetoka ve Kırkağaç Osmanlı Devletinde kaldı.

3.Bulgaristan'daki Türklerin yasal hakları garanti altına alındı.

4.Bulgaristan'daki Türklerin; isterlerse dört yıl içerisinde Türkiye' ye göç edebilecekleri karalaştırıldı.

Açıklamalar:

·  Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmedi.

·  Bu günkü Türk-Bulgar sınırı yaklaşık olarak çizildi.

·  Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesinde; savaş esnasında Bulgaristan üzerinden Almanya ile kara bağlantısı kurabilmek için Dimetoka'yı Bulgaristan'a bıraktı.

3. Atina Antlaşması (14 Kasım 1913):

Atina Antlaşması Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalandı.

Antlaşmanın İçeriği:

1.Yunanistan'daki Türklerin hakları güvence altına alındı.

2.Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan'a bırakıldı.

3.Ege Adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

Not: Büyük devletler 16 Kasım 1913'te aldıkları karar ile İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki Ege Adalarını Yunanistan'a, On İki Ada'yı da İtalyanlara verdiler.

4. İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):

İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalandı. Osmanlı'nın Sırbistan ile sınırı olmadığı için; bu antlaşma ile yalnızca Sırbistan'da kalan Türklerin hakları görüşüldü.

İkinci Balkan Savaşı'nın Sonuçları

1. Balkanlar'da azınlık durumuna düşen Türklerin hakları imzalanan antlaşmalarla güvence altına alındı.

2. Edirne ve Kırklareli Bulgaristan'dan geri alındı.

3. Bulgaristan mağlubiyetini telâfi etmek için Birinci Dünya Savaşı'na girdi.

Açıklamalar:

·  İttihat ve Terakki Partisi savaştan sonra; orduyu, gençleştirmek ve Almanya'dan subaylar getirerek modernize etmek için harekete geçtiyse de; Birinci Dünya Savaşı başladığı için İttihat ve Terakki Partisinin düşüncesi sonuçsuz kaldı.

·  Mustafa Kemal, Edirne'nin kurtuluşuna katılmıştır.

·  Arnavutluk, Balkan Savaşları'na katılmamıştır.

·  Balkan Savaşları'ndan sonra Balkanlarda Rusya, Osmanlı yerine Avusturya ile karşı karşıya geldi

·  Osmanlı'nın Almanya'dan faydalanarak orduyu ıslah etmek istemesi Osmanlı ile Almanya'yı birbirine daha fazla yaklaştırmıştır.

·  Türk ordusu, İkinci Balkan Savaşı'nda sadece Bulgaristan ile savaşmıştır.

·  İkinci Balkan Savaşı esnasında Avrupalı devletlerin tepkisinden çekindiği için Osmanlı ordusu Meriç'in batısına geçmemiştir.

·  Balkan Savaşları Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olmuştur.

Önceki
Önceki Konu:
Merkantilizm
Sonraki
Sonraki Konu:
Osmanlıda Eğitim

Yapılan Yorumlar

GHM
GHM01 Aralık 2013

ben 2. balkan savaşının tarihini istiyorum ama yok

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi