siyasi tarih, siyasi tarih nedir, oral sander siyasi tarih, siyasi tarih ne demektir, siyasi tarih kitabı

II. Siyasi Tarih Nedir'
Şimdiye kadar tarihten söz edildi. Tarihten daha dar anlamda kullanılan ve onun bir bölümü olan "siyasi tarih" terimi, Türkçede yanlış anlamaya uygun bir terimdir. İlk bakışta siyasetin tarihini inceler gibi görünüyor ama bu tam olarak doğru değildir. Bu disiplin, devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişime, gelişme, yıkılışlardan ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerden söz eder. Bu bakımdan sözü edilen disipline özellikle Batı'da "uluslar arası ilişkiler tarihi" de denilmektedir. Ancak, Türkiye'de hemen hemen elli yıldır "siyasi tarih" terimi kullanılageldiğinden, bugün için terimi değiştirmek pek doğru olması gerek.

"Siyasi Tarih" terimi, yukarıdaki anlamda kullanıldığı zaman, dilimizde iki kavramı birden içermektedir ve böylece karışıklık daha da artmaktadır.

(i)    Devletlerin kuruluşlarını, geçirdikleri değişiklikleri, gelişmeleri, devlet içindeki insanların, sınıfların, grupların birbiriyle çatışmalarını ve devletlerin genel dünya tarihi ve dünya devletler mozaiği içindeki yer ve önemlerini inceleyen siyasi tarih. Buna İngilizcede Political history, Fransızcada ise Histoire politique denmektedir.

(ii)    Bağımsız devletlerin, yani uluslar arası sistemin temel birimlerinin birbiriyle olan ilişkilerinin tarihini inceleyen siyasi tarih. Buna İngilizcede Diplomatic History, Fransızcada Histoire Diplomatique adı veriliyor.

Bu kitapta her iki anlamda siyasi tarih inceleme konusu yapılacaktır. Çünkü, ileride anlaşılacağı gibi, devletlerin başka devletlerle olan ilişkilerini, söz konusu devletlerin iç siyasi ve ekonomik yapısını bilmeden, siyasi tarih kitaplarının çok sayıda sayfa dolduran ünlü konuları, "Alman ulusal birliğinin kuruluşu'nu" ve "Bismarck ittifakları"nın niteliğini anlamak zordur. Yine 1917 tarihli Bolşevik Devrimi sırasında Rusya'nın iç politikasına değinmeden yapılacak bir "Sovyet dış politikası" çözümlemesi yüzeysel kalır. Hitler'in Alman ulusunun örgütlenmesi konusundaki temel düşüncelerini bilmeden, Almanya'nın o zamanki komşularıyla olan ilişkilerini ve saldırgan dış politikasını anlamak kolay olmayacaktır.

Not: Bu ilgili makale Oral Sander'in "Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918'e" adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.

Kitabı İmge yayınevinden temin edebilirsiniz.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi