Peymân-ı Milli (Milli Ant)

 

1.Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölüne­mez.

Açıklamalar:

1.Bu madde, Erzurum ve Sivas Kongresi’nin de ilk maddesidir.

2.Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bir tepkidir.

3.Kurtarılacak vatanın sınırları belli olmuştur.

 

2. İşgal altındaki Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir.

 

3. Kars, Ardahan ve Batum’un geleceğinin belir­lenmesi için halk oylaması yapılacaktır.

 

4. Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır.

 

5. İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa; Boğazların dünya ticaret ve ulaşı­mına açılması mümkündür.

 

6. Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman azın­lığa verilen haklar kadar olacaktır.

 

7. Siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmemizi engelleyen sınırlamalar (kapitülasyonlar) kabul edilemez.

 

 

Misak-ı Milli’nin Önemi:

1. Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu

2. Milli sınırlar meclis onayından geçti

3. Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü

4. Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi.

5. Milli mücadele için meclisin desteği alındı

6. Kurtarılacak vatan belli oldu

7. Türk halkının temel hakları dile getirildi.

8. Ulusal devlet anlayışı kabul edildi

9. Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi

10. Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı

11. Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi

12. Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev­letleri İstanbul’u resmen işgal etti.

13. Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi

 

Açıklamalar:

1. Misak-ı Milli’de hedefler belirlendiği halde; he­deflere gidilecek yolun belirtilmemesi Mustafa Kemal’e hareket serbestliği verdi.

2. Misak-ı Milli kararları Wilson Prensipleri ile çelişmez.

3. Misak-ı Milli’de Osmanlı borçlarının ödenmesine de değinil­miştir.

4. Ulusal egemenlikten bahsedilmedi

5. Misak-ı Milli, Lozan Konferansı’nda bütün dün­yaca kabul edildi.

6. Sınırların belirlenmesinde Mondros Mütarekesi­nin imzalandığı anda işgal edilmeyen yerler ve Türkle­rin çoğunlukta olduğu bölgeler ölçü alındı.

7. Misak-ı Milli, ilk defa Londra Konferansı’nda dün­yaya duyu­ruldu.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi