Balkan Savaşları

Birinci Balkan Savaşı (1912-1913)

Savaşın Nedenleri

1.Rusya'nın Balkanlarda takip ettiği Panslavist politika

2.Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından, takip edilememesi

3.Fransız ihtilalinin etkisi (Milliyetçilik ve bağımsızlık)

4.Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi

Açıklama: Savaş başlamadan önce; Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Yanya Osmanlı'nın elindeydi.

5.Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti'nin güçsüz olduğunun anlaşılması

6. Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması

7. Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşı ittifak kurmaları

8. İngiltere'nin, 1908'de Estonya'nın başkenti Reval'de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya'yı Balkan politikasında serbest bırakması

Katılan Devletler ve Savaşın Sonucu

·  Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devleti'ne karşı savaştılar.

·  Bu devletlerin Bulgaristan önderliğinde birleşip; Osmanlı'ya saldırmasında Rusya etkili oldu.

·  Savaş, 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın Osmanlı topraklarına saldırması ile başladı. 

·  Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmeyi başarırken; Rauf Orbay'ın Hamidiye Kruvazörü ile yaptığı başarılı mücadelelere rağmen Yunanlılar, Ege Adalarını işgal etmişlerdir.

·  Osmanlı Devleti, bütün cephelerde yenilerek Çatalca'ya kadar geriledi

Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'ndaki Başarısızlığının Nedenleri

1.Ordunun siyasete karışması

2.Savaştan önce askerlerin bir bölümünün terhis edilmesi                                                                      

3.Ordunun savaşa hazır olmaması

4.Osmanlı donanmasının yetersiz olması

5.Avrupa devletlerinin Balkan uluslarını desteklemesi

6.İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Balkan sınırlarının değişmeyeceğine dair verdikleri teminata güvenen Osmanlı'nın Balkanlar'da gelişen olayları takip etmemesi.

7.Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi

8.Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkânlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı Osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu olması. 

9.Osmanlı'nın siyasal yalnızlık içinde olması.

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)
 

1.Midye-Enez çizgisinin batısındaki topraklar, Balkan devletlerine bırakıldı. (Osmanlı, Gelibolu Yarımadası hariç olmak üzere, Doğu Trakya ve Balkan topraklarının tamamını kaybetti.)

2. Ege adalarının durumu ve Arnavutluğun sınır durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

Açıklama: Ege Adaları fiilen elden çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı başlayınca; Ege Adaları meselesi askıya alınmış; Lozan Antlaşması ile Ege Adaları resmen Yunanistan'a verilmiştir.

Birinci Balkan Savaşı'nın Sonuçları

1.Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki varlığı tamamen sona erdi.

2.Edirne ve Kırklareli Bulgaristan'a bırakıldı

3.Gökçeada ve Bozcaada hariç, Ege adaları fiilen elden çıktı

4.  28 Kasım 1912'de, Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Bu durum İslamcılık politikasını da olumsuz etkiledi.

*Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk'tur.

5. İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913'de düzenlediği Bâb-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi. (Bu partinin resmi iktidar dönemi başladı.)

Açıklama: İttihat ve Terakki Partisi 1889'da kurulan II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan, 31 Mart Olayı'ndan itibaren yönetimde etkili olmaya başlayan, II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğü devletin siyasi düşüncesi haline getiren, Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşına sokan bir partidir. 

6.Mustafa Kemal'in ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlandı.

7.Bulgaristan, Ege Denizi'ne ulaştı.

8.Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda İkinci Balkan Savaşı çıkmıştır.

9.Balkanlar'dan Anadolu'ya göç başladı

10.Mustafa Kemal, siyaseti bırakmıştır.

Açıklamalar:

·  Birinci Balkan Savaşı'nda İstanbul tehdit altına girmiştir.

·  Londra Antlaşması, İkinci Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine yürürlükten kalkmıştır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi