Sebepleri:

1.Halife Abdülmecit’in TBMM’nin belirlediği kurallara uymaması.

2.Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması.

3.Halifeliğin cumhuriyet rejimi ile çelişki içinde olması

4.Halifelik makamının cumhuriyet karşıtları için sığınak haline gelmesi.

5.Halifelik makamının yapılacak inkılâplar için engel görülmesi.

6.İslam ülkelerinde sömürgeleri olan Avrupalı dev­letlerin halifeliği temsil eden Türkiye’yi kendileri için potansiyel tehlike olarak görmesinin Tür­kiye’nin dışişlerini olumsuz etkilemesi.

 

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün;

1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.

2.Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Baş­kan­lığı kuruldu.

3.Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının yetkilerini bünyesinde bulunduran Er­kan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak; yerine Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı oluşturuldu. Böylece askeri yetki ile siyasi yetki birbirinden ayrılmış oldu.

Açıklama: 19 Aralık 1924’de komutanlık ile mil­letve­killiği birbirinden ayrıldı. Olağanüstü durum­dan dolayı Kurtuluş Savaşı yıllarında komutanlardan bir kısmı aynı zamanda milletvekiliydi. 

4.Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıka­rılmasına karar verildi.

Açıklama: 1921 Anayasası şer’î hükümlerin yü­rürlüğünü TBMM’ye vermekle halifeliği yetkisiz ve sembolik duruma getirmiştir.

 

Halifeliğin Kaldırılmasının Önemi:

1.Laikliğe geçişin en önemli aşması oldu.

2.Cumhuriyetin karakteri tam olarak belli oldu.

3.Ümmetçilik en önemli dayanağını kaybetti.

4.Ulusal egemenlik pekiştirildi.

5.İnkılâp süreci hızlandı

6.Dış ilişkilere yönelik soğukluk ortadan kalktı.

7.Ümmetçilikten milliyetçiliğe geçişte önemli bir adım daha atıldı. 

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi