- İran tarihinin ilk dönemleri, bilgilerin azlığından aydınlatılamamıştır.
- İran'da kurulan ilk krallıklar Medler ve Persler'dir.
- Medler, MÖ 7. yüzyılda önemli bir haline geldiler. Keyeksar Dönemi'nde bağımsız oldular.
- Persler, uzunca bir süre Medlerin egemenliğinde yaşadılar. Kiyrus önderliğinde Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar (M.Ö. 550).
- Büyük bir imparatorluk kuran Perslere Makedonyalı İskender son vermiştir.
- Persler, mutlakiyetle yönetilmişlerdir.
- Pers kralının yetkileri sınırsızdı.
- Ülke, satraplık denen eyaletlere bölünmüştü.
- Satrap denen yöneticiler, her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde yetersiz bulunanlar görevden alınmış veya cezalandırılmıştır.
- Persler, Zerdüşt dinini benimsemişlerdir. Ateşi kutsal kabul etmişlerdir. Tapınaklarına ateşgede denirdi.
- iyilik tanrısı Ahuramazda (Hürmüz), Kötülük tanrısı Angramanyu (Ehrimen) olarak adlandırılmıştır.
- Pers ordusu, halktan toplanan daimi birliklerdi. Zırhlı olan bu askerler, ok, yay, kama, mızrak ve kalkanla donatılmışlardı.
- Persler döneminde haberleşme, ulaşım ve düzenli bir posta örgütü vardı. Böylece ticaret gelişmiş, Kral Yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurulmuştur.
- Perslerden kalan sanat eserlerinin en önemlileri, krallar için yapılan büyük saraylardır.
- Sanatta Pers üslübunu oluşturmuşlar, kabartmacılığa önem vermişlerdir. Kayaları oyarak mezarlar yapıp süslemişlerdir.

Sonraki
Sonraki Konu:
Hint Uygarlığı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Tarih Sitesi
Coğrafya